Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
EERSTE AFDEELINQ,
WAT ONS VAOKRLVIVR HFOEN IS.
EERSTE HOOFDSTUK.
HOE WIJ GEREGEERD WORDEN.
1.
Waar vele menschen met verschillende belangen en
ook verschillende bekwaamheden bijeen wonen, is het
voor liet gemeenschappelijk welzijn van allen hoogst nood-
zakelijk, dat zij zich onderling verbinden, om aan zekere
algemeene bepalingen en voorschriften te gehoorzamen.
Deze noodzakelijkheid sluit tevens de belioefte in aan
menschen, die znlke bepalingen en voorschriften, zulke
wetten maken, en aan hen, Avien de zorg voor de uitvoering
der wetten is opgedragen. In een geregelden staat treften
wij dus aan: wetten; een macht, aan wie het maken
van wetten is opgedragen: de ivetgevende machte en
een, aan wie de uitvoering dier wetten en hare handha-
ving toevertrouwd is: de uitvoerende macht.
Bij eenige staten is de wetgevende en de uitvoerende
macht in één persoon vereenigd, door wiens wil alleen
de wetten tot stand komen, en van wien insgelijks de
uitvoering der wetten afhankelijk is. Zulk een staat
noemt m(?n een onbeperkte heerschappij of onbepaalde