Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
105
opkomst en vestioinü van de kepubliek.
I.
Bij de afzwering van Filips had men echter nog in
geenen deele het plan een Republiek te stichten. Inte-
gendeel zag men terstond uit naar een ander hoofd, die
de verbeurde plaats van Filips kon innemen. Holland,
Zeeland en Utrecht, gedachtig aan de onwaardeerbare
diensten, door Willem van Oranje van den aanvang der
worsteling af aan het Land bewezen, vormden het plan
hem als Graaf te erkennen en te huldigen. De overige
gewesten sloegen daartoe het oog op Anjou, den broeder
des Konings van Frankrijk, die reeds vroeger getoond
had, daarvan niet afkeerig te zijn. Deze werd dan ook
gehuldigd, maar, niet te vreden met het gezag hem op-
gedragen , poogde hij met list en geweld zijn heerschappij
uit te breiden. Maar dit plan mislukte. Antwerpen,
waarvan hij zich zocht meester te maken, weerstond
hem niet alleen, maar door het algemeen wantrouwen
zag hij zich zelfs genoodzaakt het land te verlaten. Aller
oog richtte zich nu bij vernieuwing op den Prins, en
weldra zouden hem de grafelijke rechten zijn opgedragen ,
toen hij door de hand van een sluipmoordenaar werd
omgebracht.
Filips had reeds eenigen tijd geleden het banvonnis
over Willem uitgesproken. In een uitvoerig geschrift had
hij alles gezegd, wat hij maar tot veroordeeling van den
Prins kon bijeenbrengen, en aan het einde daarvan een
aanzienlijke belooning beloofd aan hem, die Willem van
Oranje het leven benam. Velen hadden reeds beproefd
dat bloedgeld te verdienen, maar telkens waren die po-