Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
104
werd er door al de gewesten te Gent een overeenkomst
gesloten, in de geschiedenis bekend onder den naam van
Gentsche bevrediging of Pacificatie, waarbij allen zich
verbonden den Spanjaarden het land te doen ruimen.
Maar deze overeenkomst hield geen stand. Het duurde
niet lang, of de zuidelijke gewesten scheidden zich van
de noordelijke af. De laatsten vereenigden zich daarop,
vooral door bewerking van 's prinsen broeder .Jan, in
een nieuw verbond. Dit nieuwe verbond was de Unie
van Utrecht. Het werd eerst door Holland, Zeeland,
Utrecht, Gelderland cn het gewest rondom de stad Gro-
ningen, daarna ook door Priesland, de stad Groningen,
Overijsel en Drenthe gesloten. Deze gewesten verbonden
zich hierbij, om elkander bijstand te verleenen, de kos-
ten van den oorlog gezamenlijk te dragen, en niet
dan met gemeen overleg oorlog te verklaren of vrede te
sluiten. Na het sluiten van dit verbond trachtte men op
nieuw, maar te vergeefs, met den Spaanschen Koning
in verdrag te komen. Filips wilde, in geen punt aan de be-
zwaren te gemoet komen, noch in eenig opzicht waarborgen
voor de toekomst geven, 't Was duidelijk, dat men ook
in 't vervolg niets van hem te hopen, maar alles te
vreezen had. Maar nu ook werd voor goed de band, die
langzamerhand al losser geworden was, verbroken. In
een vergadering der Staten van de Noordelijke gewesten,
te 's Gravenhage gehouden, werd Filips als Graaf afge-
zworen , zijn zegels verbroken, den eed, aan hem gedaan,
opgeheven, en hem alle rechten op de Nederlanden voor
het vervolg ontzegd. — Dit gebeurde in het jaar 1581.
Door deze gewichtige daad eindigde voor goed het
bestuur van de Vorsten uit het Oostenrijksche Gravenhuis,
en werd de grond gelegd voor het onafhankelijk bestaan
van de Vereenigde provinciën als een vrije Kepubliek.