Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
103
stoken, opdat de Spanjaarden door het water gedwongen
mochten worden. Leiden te verlaten. Maar de wind was
ongunstig, en het water kwam niet ver en hoog genoeg
op het land. De Zeeuwsche Admiraal Lodewijk Boisot,
die eenige platboomde schepen, met mondbehoeften voor-
zien, aanvoerde, deed wel met zijn wakkere matrozen wat
hij kon om de stad te naderen, maar, ofschoon men uit
Leiden reeds de schepen zien kon, de stad te naderen
was niet mogelijk.
In die hachelijke oogenblikken gaf God uitkomst. De
wind draaide ten gunste der stad. Het water vloeide den
Spanjaarden te gemoet; deze verlieten de eene schans na
de andere, en op den S"*'" October 1574, Zondag's mor-
gens, kwam de vloot binnen Leidens muur. „God zij
geloofd! Leiden is ontzet!" zoo klonk het langs de straten,
en toen de verheugde inwoners daarna in de kerk hun
loflied ten hemel zonden, haperde meermalen het gezang,
door de diep geroerde menigte aangeheven.
Wel mochten Leidens ingezetenen voor zulk een lijden
en volharding beloond worden. De Hoogeschool, hun in
het volgende jaar geschonken, en die de roem van ons
land geworden is, staat tot heden als een gedenkteeken
voor den wakkeren moed door de Vaderen betoond, in
den strijd voor vrijheid en godsdienst.
Tot nog toe waren het alleen of voornamelijk Holland
en Zeeland geweest, die den strijd tegen Spanje hadden
gevoerd. De prins zag daarom reeds lang uit naar een
middel, om meer gewesten te verbinden, ten einde
door gezamenlijke kracht te beter den algemeenen vijand
te kunnen weerstaan. Toen nu de Spaansche Landvoogd
Requesens gestorven was, en de Zuidelijke Nederlanden
op nieuw en deerlijk van de Spanjaarden moesten lijden.