Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
102
had zich, kort na de inneming van den Briel, uit
Duitschland naar Holland begeven; met onverflauwdea
moed en wijs beleid had hij van toen af de zaken be-
stuurd, raad gegeven, geholpen met woord en daad, en
nu ook, gesteund door onwrikbaar vertrouwen op Gods
hulp, was hij het, die in de benardste oogenblikken,
als allen meenden, dat het voor goed met vrijheid en
vaderland gedaan was, het volk steunde en voor wan-
hoop behoedde. En hoe het volk naar die stem luisterde,
en tot welk een onbezweken moed de vaderen daardoor
gebracht werden, leert, onder vele gebeurtenissen van
die dagen, het beleg van Leiden.
Reeds eenmaal hadden de Spanjaarden het beleg om
die stad geslagen; maar een inval van Lodewijk, 's prin-
sen broeder, met een aanzienlijk leger, had dat beleg
doen opbreken en de Spanjaarden genoodzaakt, Lodewijk
te gemoet trekken. Op een uitgestrekte heide bij het
dorpje Mook was het tot een slag gekomen, en Lodewijk
had aldaar met zijn broeder Hendrik het leven voor onze
vrijheid verloren; zijn leger werd geheel verslagen, en het
Spaansche heir sloeg nu op nieuw het beleg om Leiden.
Zoo ergens , dan toonden de Hollanders bij die gelegen-
heid hoeveel kracht de zucht tot vrijheid geeft. Onder
aanvoering van den dapperen bevelhebber Jan van der
Does en den Burgemeester Bieter van der Werff weer-
stonden Leidens burgers gedurende bijna vijf maanden
alles, wat een hevig beleg over een stad kan brengen.
Rusteloos door den vijand bestreden, door honger gekweld,
door de pest bezocht, stonden zij toch pal en bezwe-
ken niet. „Als wij den linkerarm van honger hebben op-
gegeten, zullen wij ons nog met den rechter verdedigen
zoo spraken zij. En hun moed werd beloond. Door den
zorg van den prins werden rondom de dijken doorge-