Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
101
der Spaujaarden manmoedig af; de vrouwen toonden
ook hier, evenals in Haarlem, dat zij niet minder moedig
dan de mannen waren. Een van haar, Trijn Rembrandt,
stelde zich aan het hoofd en hielp den mannen de Span-
jaarden te keeren. Hun moed werd beloond. De vijand,
na onderscheidene malen te vergeefs storm geloopen te
hebben, brak het beleg op en Alkmaar was bevrijd.
Het was de eerste stad na den Briel, waarvoor de Span-
jaarden het hoofd stootten, en, wanneer het volk later
nog eens aan dezen tijd dacht en aan hetgeen daarna
gebeurde, zeide het met dankbaarheid aan die moedige
verdedigers: „Van Alkmaar begint de victorie!"
Meent echter niet, dat die victorie zoo schielijk of ge-
makkelijk kwam. Wel verliet Alva kort daarop het land.
Hij had, volgens zijn eigen getuigenis, meer dan 18000
menschen op 't schavot doen omkomen, en duizenden
daarenboven waren door zijn soldaten vermoord. Maar
met zijn vertrek hield daarom de strijd tegen de Span-
jaarden niet op. Eilips zond- een anderen landvoogd in
zijn plaats, Louis de Requesens genoemd, die in lange
na zoo wreed niet was als zijn voorganger, maar toch,
en dit was hem niet kwalijk te nemen, al wat hij kon
aanwendde, om Holland en Zeeland, dat voornamelijk
zich tegen de Spanjaarden verzetten, weer aan het gezag
van Filips te onderwerpen. Veel strijds heeft men ook
tegen hem te voeren gehad, en veel bloed is er in dien
strijd nog moeten gestort worden. Nu en dan scheen
het, dat alles vergeefs was geweest, en men zich aan
Spanje moest onderwerpen. Maar in zulke benauwde
oogenblikken, als de moed aan bijna allen ontzonk,
hoorde het volk de bemoedigende stem van Prins Wil-
lem van Oranje. Vader Willem, zoo noemde men hem,