Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
100
Don Frederik mankte zieh binnen korten tijd van
Zutphen en Naarden meester. Hij plunderde die steden,
en deed het grootste deel der inwoners vermoorden.
Hierop trok hij naar Haarlem in de meening, ook deze
stad spoedig in zijn macht te krijgen, maar hierin ver-
gistte hij zich. Met onbezweken moed weerstonden de
burgers de heftigste aanvallen van het Spaansche krijgs-
volk. Aangevoerd door den bevelhebber der stad, Eip-
perda, zelfs bijgestaan door vrouwen en meisjes onder
de moedige Kenau Hasselaar, verdedigden de Haarlem-
mers zich zeven maanden lang tegen het machtige le-
ger der Spanjaarden. Eindelijk, nadat door den Prins
bij herhaling was beproefd om de stad te verlossen,
maar dit telkens mislukt was, besloten de Haarlemmers
zich, met vrouwen en kinderen in hun midden, door de
Spanjaarden heen te slaan. Don Frederik liet hun toen
volkomen vergiifenis aanbieden, als zij hem vrijwillig
in de stad lieten en een aanzienlijke som gelds gaven.
De Haarlemmers gaven hieraan gehoor. Zij lieten de-
Spanjaarden binnen; maar nauwelijks waren deze in de
stad, of zij richtten een afschuwelijk tooneel van moord
en plundering aan. De beste en dapperste der verdedigers
werden onthoofd of opgehangen, honderden in het
Haarlemmermeer verdronken en de overgeblevenen aan
een zware boete onderworpen.
Yan Haarlem wendde Don Frederik zich naar Alkmaar.
Ook deze stad, meende hij, zou voor hem bukken,
vooral na het gebeurde met Haarlem. Maar hierin be-
droog hij zich. De burgers van Alkmaar, die nu bij
herhaling uit de voorbeelden van Naarden en Haarlem
geleerd hadden, wat zij van de Spanjaarden te wachten
hadden, verdedigden zich woedend. Onder hun bevel-
hebber Jacob Cabeljauw sloegen zij de herhaalde stormen