Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
99
mochten de Spanjaarden Brielle weder terug willen ne-
men , dan de stad tot het uiterste te verdedigen. Hun
raad werd gevolgd. IJlings werd een bode afgevaardigd,
om den Prins bericht van 't gebeurde te brengen, en de
muren der stad werden nu zooveel mogelijk versterkt,
om den gevreesden aanval der Spanjaarden af te weren.
V.
Die inneming van den Briel op den 1"=" April van
het jaar 1572 mag men beschouwen als het begin van
's lands verlossing uit de Spaansche macht. „Den Briel
is ingenomen door de Watergeuzen," zoo klonk het
spoedig door het geheele land. Alva staakte op het
hooren van die tijding zijn gewelddadig opzet omtrent de
Brusselsche winkeliers, en stelde dadelijk alles in het
werk om de nadeelige gevolgen van die gebeurtenis te
voorkomen. Maar te vergeefs. Het Spaansche leger, dat
zich onder den stadhouder van Holland, Bossu, weer van
den Briel trachtte meester te maken, werd genoodzaakt
terug te trekken. In Zeeland, in Noord-Holland, in
vferscheiden andere deelen van het land joegen de in-
woners , aangevuurd door die tijding en aangevoerd door
enkele wakkere mannen, de Spaansche bezettingen buiten
de poort, en deden het Oranjevaandel van de torens
wapperen tot een teeken, dat men zich openlijk tegen
Alva en voor den Prins van Oranje verklaarde. Dat
was een stout bestaan; want Alva bad nog een geducht
leger tot zijn dienst, en hij was er de man niet naar, om
dat zoo straffeloos aan te zien. Hij zond dan ook zijn beste
soldaten met zijn zoon Don Frederik aan het hoofd naar
de steden, die zich aan zijn gezag hadden onttrokken,
met het bevel alles, ook de geweldigste middelen aaa
te wenden, om het verloren gezag te herwinnen.
5*