Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
98
Die koopvaarders, niet gesteld op zulk een bezoek, vluch-
ten de rivier de Maas op en ontkomen gelukkig, of-
schoon de watergeuzen hen tot bij Eotterdam vervolgen.
Verder durven deze niet gaan, en zakken weder de
Maas af.
Aan den mond der ]\Iaas op het eiland Voorne ligt
de stad den Briel. 't Was in dien tijd geen onbelang-
rijke stad, maar Alva had er de Spaansche soldaten, die
er in bezetting lagen, uit doen gaan en naar Utrecht
gezonden, om die stad te dwingen, zich naar zijn zin in
het betalen van den tienden penning te voegen. Dat was recht
gelukkig. Want toen de watergeuzen in het gezicht van
den Briel het anker geworpen hadden, ontstond bij een
hunner de gedachte: laten wij ons van den Briel meester
maken. Die gedachte deelde hij aan anderen meê, en
spoedig waren allen het eens, de stad te overmeesteren,
en zoo aan Alva een ongedachten slag toe te brengen.
Op dat oogenblik kwam een veerman van den Briel,
Koppestok genoemd, bij hen, en zij vaardigden nu dezen
naar de stad af met den eisch aan de regeering, om de
stad aan de watergeuzen over te geven. Groote ont-
steltenis bracht die boodschap bij de regeering teweeg;
maar, terwijl deze nog aan het beraadslagen was wat
te doen, waren de watergeuzen reeds geland, hadden
een poort in brand gestoken en met een mast openge-
loopen, en stormden nu de stad in. De opperbevelhebber
der watergeuzen, Lumey, Avas van plan de stad te
plunderen en zich dan weer in te schepen. Maar hier-
tegen verzetten zich enkele meer bezadigde mannen. Onder
deze waren Blois van Treslong en Jacob Simonszoon de
Eijk, die er ernstig op aandrongen om, in plaats daar-
van, de stad in bezit te houden, den Prins van Oranje
zoo spoedig mogelijk van de zaak te onderrichten en.