Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
97
gevolg te geven. De Prins had namelijk reeds voor eeni-
gen tijd aan een groot aantal gevluchte Nederlanders
vrijheid verleend, om den Spanjaarden ter zee alle mogelijke
nadeelen toe te brengen, 't Duurde niet lang, of men
hoorde allerwege van die Watergeuzen, zooals zij genoemd
werden, spreken, en verscheidene rijk geladen schepen
vielen in hun handen. De buitgemaakte goederen
werden door hen in Engeland en in andere nabu-
rige landen verkocht, en spoedig werd hun naam een
schrik voor den Spanjaard. Want, getergd door het
ondervonden leed en de wreedheid van de onderdrukkers,
maakten ook zij zich op hun beurt aan vele wreed-
heden schuldig. Toch waren onder hen edele mannen,
wier namen onder ons Volk in altijddurende gedachtenis
gehouden moeten worden, zooals Jacob Simons de Rijk,
Blois van Treslong en Cabeljauw , mannen die, na alles voor
het vaderland en de vrijheid opgeofferd te hebben, nu
op zee ronddobberden, altijd nog met den wensch in
het hart, om dat Vaderland bevrijd te zien, en in
vrede daar te sterven.
Alva wilde intusschen een eind aan die daden der
watergeuzen makm. Hij begreep, dat zij het vooral
daarom zoo tegen hem konden uithouden , omdat zij in de
naburige landen hun toevlucht konden nemen, en hij
wist daarom bij de toenmalige koningin van Engeland,
Elisabeth, te bewerken, dat aan de watergeuzen het
verblijf in en de verdere toegang tot de havens van dat
land ontzegd ^werden. Op bevel van Elisabeth verlieten
dan ook de watergeuzen met een vloot van ongeveer vier
en twintig schepen dat land. Hun was bericht, dat er
bij Texel een rijke koopvaardijvloot lag; daarheen wendden
zij dus den steven. Maar ziet; onderweg ontdekken zij
een andere koopvaardijvloot en zetten deze spoedig na.
7