Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
96
door de zichtbare hulp van God is geëindigd met de
erkenning van ons Land als een vrijen staat, waarop de
Konin? van Spanje verklaarde geen de minste rechten meer
te hebbtn.
"Wij willen van dien tachtigjarigen oorlog niet alle
bijzonderheden vermelden, 't Zou, zooals natuurlijk is,
de opnoeming zijn van gevechten en belegeringen, die
voor u van weinig belang kunnen gerekend worden.
Alleen willen wij in een paar voorbeelden doen zien, wat
ons volk heeft moeten doen en lijden, om eindelijk tot
dien gewenschten uitslag, bevrijding van het Spaansche
juk, te geraken.
IV.
Zeer donker zag het er in het land uit, nadat Willem
van Oranje voor Alva had moeten terus: trekken. Met
verdubbelde gestrengheid ging nu de Landvoogd te werk.
De verbeurdverklaarde goedtrtn van edelen en rij Ke bur-
gers brachten hem niet genoeg op om zijn leger te onder-
houden, en hij vaardigde nu een bevel uit, waarbij geheel
het volk, dat toch naar zijn meening leven en goed
verbeurd had, aan zoo een zware belasting werd onder-
worpen, dat weldra geheele stilstand van handel en ne-
ring en algemeene armoede te wachten waren. Die be-
lasting, onder den naam van tiende-penning bekend, vond
wel heftigen tegenstand, maar de Landvoogd besloot/
zijn wil door te zetten, en door het gestreng straffen van
elk verzet, de Nederlanders tot onbepaalde gehoorzaamheid
te dwingen. In Brussel zou hij daarmee beginnen, en
reeds was het vonnis over een aantal voorname winke-
liers aldaar geveld, en de stroppen gereed om hen in hun
eigen deuren op te hangen, toen een tijding, die hij
allerminst bad verwacht, hem belette aan zijn voornemen