Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
AM3I0NIAK KN OZON IN DEN DAMPKRING. 43
^
De vorming van daauw berust op de afkoeling der aarde door
uitstraling na het ondergaan der zon, waardoor dc onderste hicht-
lagen zoo sterk worden afgekoeld, dat een gedeelte van den daarin
bevatten waterdamp niet meer in oplossing kan blijven.
Om de hoeveelheid waterdamp te bepalen bedient men zich van
daartoe ingerigte instrumenten, die Hy gr ometerJ^cuovrnd wonhm ;
ook kan men tot dit doel den toestel gebruiken, die ons voor de l)e-
paling van het koolzuurgehalte gediend heeft (chemische hygrome-
ter); dc twee eerste buizen, die dienden om de vochtigheid terug te
lioudcn, moeten dan voor en na de proef gewogen worden.
Ammoniak, een verbinding van waterstof en stikstof, is slechts
als sporen in de lucht aanwezig (ongeveer 1 deel iu 1,000,000 dee-
len lucht), maar desniettegenstaande speelt (Üt bestanddeel een be-
langrijke rol bij de vo(^ding der planten, flaar zij grootendeels de
stikstof levert, die (h' plant, vooral voor de vorming van vrucht
i'ii zaad, noodig heeft, aangezien de stikstof in vrijen toestand niet
als voedsel door de plant kan worden opgenomen.
Txïhalve de genoemde stollen komen in de lucht nog andere l)e-
standdeclen voor, die als meer of minder toevallige inmengselen
nmeten beschouwd worden. Onder deze zijn vlugtigc organische
stollen, zeer liclangrijk, daar zij hoogstwaarschijnlijk op den ge-
zondheidstoestand van de plaats, waar zij optreden, invloed uitoefe-
nen. De onaangename reuk, dien men waarneemt, wanneer men
uit dc frissche lucht in vertrekken komt, waar veel menschen bijeen
zijn, wordt door zulke stoffen veroorzaakt, en zonder twijfel zijn het
dergelijke stoffen, die moerassige streken zoo ongezond maken. Onze
kennis ten opzigte van dit onderwerp is nog zeer onvolkomen.
De buitenlucht bevat dikwijls kleine hoeveelheden ozon, de lucht
in groote steden echter niet, aangezien dit gas daar door oxydatic
van organiscluï stollen spoedig verbruikt wordt; hoe deze ozon ge-
vornul wordt, weten wij tot nu toe niet zeker; mogelijk ontstaat het
door ontlading der elektriciteit van den dampkring.
Znursiofcerf/indhtgeu der xlikHioJ'.
.Men kent vijf verschillende verbindingen van stikstof met zuur-
stof", namelijk :
Stikstof. Zuurstof.
1. »Stikstofmonoxyde .... 28 gew. d. 16 gew. d.
2. Stikstofdioxyde.....28 „ „ 32 „ „
3. Stikstoftrioxydc.....28 ,, „ 48 „ „
4. 8tikstoftctroxy(l(; .... 28 „ „ (>4 „ „
5. Stikstofpentoxyde .... 28 ,, ,, 80 ,, „
/iooals mcïi ziet verhouden zich de hoeveelheden zuurstof, die