Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
l'Z voctrrrGiiEiD der lucht.
De twee buizen, die het verst van den aspirator verwijderd zijn,
worden niet gewogen ; zij bevatten stukjes puimsteen, die met zwa-
velzuur doortrokken zijn en dienen om den waterdamp tegen te hou-
den, die anders eveneens door de bijtende potasch zou opgenomen
worden ; de buizen, die het digst bij den aspirator zijn, bevatten
eveneens zwavelzuur om den waterdamp, die door de drooge lueht
uit. de potasehoplossing wordt meegevoerd, te absorberen; d(;ze
moeteen dus wel gewogen worflen. Gebruikt nuiu om het koolziau*
vast te leggen, in plaats van een oplossing van bijtende potaseh,
een mengsel van geblusehte kalk en bijtende soda fuatronkalk),
dat men in den vorm van korrels kan verkrijgen, dan zijn de laat-
ste buizen met zwavelzuur niet noodig.
Het koolzuurgehalte der lueht wisselt ze<n' af naar gelang vau
plaatselijke omstandigheden ; terwijl het in het vrije veld (),f)2 tot
0,05 proeent bedraagt, kan het in besloten ruimten, wanneer daar
veel meuseluni bij elkander zijn en veel gasvlammeu branden, tot
f),3 procent stijgen ; het hoofddoel vau (ïcu goede ventilatie is om
ophooping van koolz\iur te vermijden.
De dampkringslucht bevat altijd waterdamp: de hoeveelheid
daarvan is niet constant en hangt zoowel van d(,' temperatmu' als
van de rigting vau den wind af: bij vochtigen. warmen zuidweste-
wind is de lueht van het westelijk gedeelte van Europa, in het bij-
zontler iu d(! nabijheid der kusten, dikwijls met waterdamp verza-
digd, terwijl in de drooge steppen van ^lidden-Azie bij oostewiud
de hoeveelheid waterdamp lu'terst gering is. Hoe hooger de teni-
p(!ratuur is zooveel te meer water kan de lucht oplossen, en wanneer
met waterdamp verzadigde lueht afkoelt, dan vormen zich nevels
of wolken. Wanneer rijkelijk met waterdamp bezAvangerde lucht iu
hoogere, koudere streken van den dampkring komt of een kouden
luchtstroom ontmoet, dan wordt een gedeelte vau het gasvormig
water verdigt en valt, wanneer de temperatuur boven is, als re-
gen, bij lagere temperatuur echter als sneeuw neer. De hagel be-
staat uit regendroppels, die onder het vallen een koude hichtlaag
passeren en ten gevolge daarvan bevriezen. Dc. hoeveelheid regen,
die op deze wijze gevornul wordt, kan zeer belangrijk zijn ;
I kub. el lueht, die bij 25" met waterdamp verzadigd is, bevat 22,5
gram water; wanuec]- zij tot O" afkoelt wordt ej' 17,1 gram gecon-
denseerd en valt als regen naar Ixnieden. Gewoonlijk bedraagt
de in de lueht aanwezige waterdamp 50 tot 70 procent der hoeveel-
heid, die voor geheele verzadiging noodig is. Is deze hoeveelheid
grooter, dan schijnt de lucht ons onaangenaam vochtig en zoel, is
zij kleiner, daarentegen onbehagelijk droog.
In de nabijheid van de Jloode zee daalt het gehalte dikwijls op
van de hoeveelheid, die voor verzadiging noodig is, wanneer de
heete eu drooge wind waait, die over de woestijn gegaan is.