Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
KOOLZrURGKMALTK DKR LrCHT.
U
(Ier natuur spelen; zij ziju koolzuur, waterdamp en ammoniak.
De belangrijke rol, die liet koolzuur in het leven der plant speelt,
w erd reeds bij de zuurstof' v(;rniehl; het is de bron. waaruit de
plant de voor haar weefsel noodige koolstof put.
De hoeveelheid koolzuur in de atmospheer schijnt gering in ver-
gelijking niet de stikstof en de zuurstof; 10000 vol. lucht boven
het land bevatten gemiddeld 4 vol. en evenveel lucht boven de zee 8
vol. koolzuur. [Toudt men echter in het oog, dat de dampkring ruim
4 trilioen kub. el lucht bevat, die 5,2 trilioen pond wegen, an bere-
kent men dan de totale hoeveelheid koolzuur, die in den dampkring
aanwezig is, dan vindt men meer dan 3000 i)ilioen kilogram. Om
het koolzuurgehalte der lucht te bepalen, leidt men een naauwkeurig
gemeten hoeveelheid lueht, ongeveer 20 kub. palm, door gewogen
buizen, die bijtende potasch bevatten ; het koolzuur wordt daardoor
volkomen teruggehouden, en de toename in gewigt van de buizen
geeft de hoeveelheid koolzuur aan, die in de onderzochte hoeveel-
heid lucht aanwezig was. De toestel, dien men voor dit onderzoek
gt^bruikt, is in Pig. 13 afgebeeld. Aan de linkerhand is een aspira-
tor (zuiger) geplaatst ; de inrigting van dit instrument kan men uit
de afbeelding gemakkelijk leereu keniu'U. Het bestaat uit twee va-
ten, waarvan het bovenste nu^t water gevuld is en met het onderste
door een buis gemeenschap, lu-eft ; het w ater vloeit natuurlijk van
het bovenste in het onderste vat. terwijl de lucht daaruit door de
geopende kraan aan de linkerzijde ontwijkt: de lueht in het bovenste
vat treedt daarentegen door de regter kraan in, nadat zij vooraf de
reeks vau buizen doorloopen heeft ; de inhoud van beide vaten is
juist even groot en naauwkeurig bepaald. Zoodra het onderste
vat vol is, draait men den toestel om zijn as om en herhaalt dit
zoolang, tot dat een voldoende hoeveelheid lueht door het apparaat
m