Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
INHOUT).
VII
Siliciuirichloride...........
Siliiunfluoride...........
B 0 r i u m of R o o r............
Boorzuur.............
P h o s p h o ]• u s.............
Pliospiiortrioxyde eii Phosphorigziiur .
[Miosphorpentoxydc of Phosphorzuurauhydride
Driebasiscli phosphorzuur of Triliydvophosphaat
Pyrophospliorzuur of llydropyropliosphaat
Metaphosphor/.uur of Ilydrometapliospliaaf
Oud(irphosphori(j-/,imr of Hydi'oliypophospliu
Verbindingen van,Phosphorus en waterstof .
[^hosphorwaterstof.......
Verbindingen van Phosplioriis en cliioor
PhosphortrichJoride .... . .
Phosphorpentachloride......
A r s e n i c II m of A r s e u i k........
Oxyden van Arsenicum.......
Arsenicumtrioxyde en Arsenigzuur
Arsenicnnipentoxyde en Arsenikzuur .
Verbindingen van Arsenicum en waterstof .
Arsenikwaterstof........
Verbindingen van Arsenicum en zwavel . .
Hea'kcnningsteekenen van Arsenicum
A t o o m en M o 1 e c u I c...... . . .
Quantivalentie der dementen .. .
Zamenges tel de radikalen . . . . . .
T e e k e n s c h r i f t v a n K e k u 1 é......
Bl&dz.
107
108
109
109
110
112
112
118
114
115
115
116
116
116
117
117
117
118
118
119
119
L19
120
121
121
125
128
129
MKT ALEN.
Physische eigenschappen der metalen . . . 131
Soortelijk gewigt...........132
Smeltbaarheid............132
S o o r t e I ij k e w a r m t e e n a t o O m - w a r m t e . . . 133
Voorkomen en v e r s p r e i d i n g d e r ra e t a 1 e n . . 135
S c h e i k n n d i g e e i g e n s c h a p p e n d e r metalen . 136
Le geringen............136
M e t aa 1 o xy d e n...........137
Basische oxyden..........137
Supcroxyden...........138
Zuurvormende oxvden an mctaalzuren . . . 139
Zouten ... *..........139