Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
38
DAMPKRING.
ZOU daarentegen de hoogte der atniospheer ongeveer 8()(Ul el bedragen.
1 kub. palm drooge lucht weegt, bij O® en 760 m. m. barometer-
stand, 1,3932 gram.
De dampkringslucht bestaat lioofdzakelijk uit stikstof en zuur-
stof, (ïu ofschoon deze bestanddeelen altijd in dezelfde verhouding
-aanwezig zijn, kan men toch gemakkelijk aantoonen, dat zij slechts
een mengsel en geen scheikundige verbinding vormen. Mengt men
namelijk kunstmatig bereide zuurstof eu stikstof in de verhouding,
waarin deze gassen in de lucht aanwezig zijn, dan heeft er noch
volumen-vermindering, noch temperatuursverhooging plaats, en van
deze verschijnselen treedt het eerste gewoonlijk, het laatste altijd
bij de verbinding van gassen op; het mengsel gedraagt zich volko-
uien als gewone dampkringslucht. Verder komt de verhouding van
stikstof en zuurstof niet overeen met haar verbimlingsgewigten of
de eenvoudige veelvouden daarvan, en ofschoon de zameustelling
der lucht bijna overal standvastig is, zoo komen er toch niet zelden
g(^vallen voor, waarin deze afwijkt van den regel. Het meest over-
tuigend bewijs intusschcu vindt men in het gedrag der lucht tegen-
over water; deze vlo(;istof toch lost, wanneer zij (hiarmee in aanra-
king is, een kleine hoeveelheid op, vooral wanneer men lucht
en water te zamen in een ileseh schudt; de opgeloste lucht kan
men door koken gemakkelijk weder uit het water verdrijven; vangt
juen deze op en bepaalt men de lu)eveelheid zuurstof en stikstof,
die daarin bevat zijn, dan vindt men op 1 vol. zuurstof 1,87 vol.
stikstof; terwijl in de dampkringslucht op 1 vol. zuurstof 4 vol.
stikstof voorhanden zijn. Was de lucht een scheikundige verbin-
ding, dan zou de in het water opgeloste lucht dezelfde zameustelling
hebben als de gewone lucht; in stede daarvan heeft het water in
verhouding meer zuurstof dan stikstof opgenomen, dewijl het eerste
gas meer oplosbaar is in water dan het laatste. De bestamldeeh.'u
der lucht hebben dus hun bijzondere eigenschappen behouden, wat
een kenmerk is vau een mengsel.
^len kent verschillende methodes om de hoevci^Iheid zuurstol' en
stikstof in de lucht te bepahui; de naauwkeurigste berust op het
gebruik vau den eudiometer (I), met behulp waarvan men de ver-
houding in volume der beide gassen opspoort.
De toestel, dien men hiervoor gebruikt, heeft dezelfde inrigting
als die, welkeii wij aangewend hebben voor de synthese (het opbou-
wen uit de bestanddeelen I van het water (Fig. 12).
(1) EiKiiun«(.Hcr botuekeul in ouzo laai «leugdolijklicidsiuetPr; deze uaani
is afkomstig van den tijd, toen men rjieonde dat de verliouding van zuurstof
cn stikstof op verschillende jilaatsoii dor aarde zeer onderscheiden was en
dal, naarmate er meer zuurstof in de lucht vooi'kwani, die plaats voor de
gezomüjeift van den nienscli heler was.