Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
l)A.MlM\lUN(i.

ontstami, dit', weldni in In^t water oplossen, terwijl liet water in de
klok opstijgt en het gedeelte van de oorspronkelijk met lucht
gevulde ruimte inneemt, dat vroc-ger door zuin-stot'werd ingenomen.
Leidt men lucht over metallisch koper, dat nu'u in een porceleinen
huis tot gloeijing verhit heeft, dan vormt zich ko])eroxyde en zui-
vere stikstof. Vi;rder kan men stikstof verkrijgen door ontle-
ding van eenige harer verhindingen ; zoo wordt Ammoniunuiitriet,
N 11, N (Jj, door verhitting in water en stikstol' ontleed :
N H, N (J, = N, -t- ir, O.
Vrije stikstof verhindt zich slechts zeer moeijelijk met andere
elementen ; zij is niet brandbaar en een brandende kaars gaat er in
nit; alleen ingeademd werkt dit gas verstikkend, niet omdat het
giftig is, maar eenvoudig omdat er zuurstof ontbreekt, die voor de
adtnnhaling onmisbaar is: Lavoistkk noemde dit gas .\zotum (niet
geschikt om het leven te onderhoiuien), wat in onze taal door stik-
stof wordt teruggegeven. Dc traagheid der viije stikstof om zich
met andere stoifen te verbinden, vinden wij in haar verbindingen
niet terug.
Ir
Di' fhfiupk-nmj.
De dampkring, het gasvormige hulsel, dat onzen Jiardhol omgeeft,
vormt de Inchtzee in wier onderste higen wij leven. Zijn aanwe-
zigheid bemerken wij vooral door het gevoel, door den weerstand,
dien zij ons biedt, wanneer wij ons snel bewegten. Wanneer tle lucht
in beweging is, nemen wij ze waar als wind.
De drukking, di(; de lueht op dtr oppervlakte der aarde uiloe-
feiit, wordt door den barometei' gemeten ; deze is aan de o[)pervhikte
der zee gennddeld gelijk aan een kwikzuil van 7'iO m. m, hoog. Len
kub. duim kwik wet^gt lo,.llMi gram, bij gevolg is de druk der lueht
op 1 vierk. duim — 1o,5!H; x 76 = m)o:L:> gram of 1,0333 kilo-
gram; het menschelijk ligcluuim, dat gemiddeld een oppervlakte
van 1'/« vierk. el heeft, ondervindt dus door den dampkring een
drukking van I549D pond: daar <leze echter in elke rigting, zoowel
in- als uitwendig, even sterk wordt uitgeoefend, bemerken wij
die niet; zij kan echter worden waargenomen door de hand op de
opening der hu'htpomp te ])laalsen en de lueht diun-onder weg te
pompen.
i)aar de lucht zamentlrukbaar is en gewigt bezit, zijn de onderste
luchtlagen digter dan de hooger gelegene; hoe meer nu'u zich van
de op]jervlakte der aarde vei wijdert. hoe ijler de lucht en hoe ge-
ringer haar drukking wordt : op een hooj>te van 10 mijlen moet zij
zoo verdund zijn, dat mt-n aannemen kan dat daar de grens van
den dampkring zich be\iudl. Was de lucht overal even digt, dan