Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
stikstof.
■/dch Barvumcarboiuiat, dat in water onoplosbaar is, eii waterstol-
dioxydc :
lUO.^ 4- 11^ O -h ('O, = Ha CO, +
Dezelfde verbinding verkrijgt men, wanneer men Haryumdioxyde
in verdund zoutzuur ('waterstofehloride) brengt en zorgt dat liet
mengsel koud blijft :
WdiX, -i- 2H('1 = Ba CL + li. O,,
waarbij Earyumehloride en waterstofdioxyde gevormd worden, zoo-
als uit bovenstaandf^ vergelijking blijkt. De abbis verkregen op-
lossing in water van waterstofdioxyde kan luen door voorzigtig ver-
dampen. oiuler de klok van een luelitpomp, eoneentreren, maar niet
volkomen van water bevrijden : men krijgt een dikke, kleurlooze
vloeistof, die reeds bij 20" langzaam iji water en zuurstof ontleed
wordt; bij sterker verhitting ontwijkt de zuurstof onder opbrui-
sen. De oplossing in water is bestendiger, naarmate zij im-er ver-
dund is.
Daar deze verbinding zoo geiïiakkelijk zuurstof afgeeft, werkt zij
sterk oxyderend, grijpt zij de huid aan en bleekt zij organisch<' kleur-
stoffen. Een zeer opmerkenswaardige ontleding heeft plaats, wanneer
waterstofdioxyde nu^t ozon te zamen komt: er vormt zich dan water
en gewone zuurstol'. Zilveroxyde wordt ((oor waterstofdioxyde tot
zilver gereduceerd, onder vorming van water cji onder vrij worden
van zuurstof. Dit vers(^!vijnö(;l is schijnbaar in t(igenspraak met
het jiTzegdc; d(5 verklarini> zal later ii'e.<i'even worden.
4. STIKSTOF, MTIÏOGENIÜM üf AZOTLM.
Verbliidiii^S'guwi^'l li = N. Oigltu-id 11.
Ken kleurloos gas, zonder nuik of snuuik, dat tot soortelijk ge-
wigt 0,972 heeft en tot nu toe niet tot eeji vlo{,'istof is kunnen ver-
digt worden. Stikstof is in vrijen toestand in de lueht aanwezig,
waarvan het bijna Y- in volumen uitmaakt. In verbinding be-
vindt zich stikstof in vele stoffen, die van het dieren- en plantenrijk
afkomstig zijn, en in sommige mineralen, zoo als salpeter (Nitrum),
wjiaraan de naam Nitrogenium of salpetervormer ontleimd is.
(.)m zuivere stikstof te maken, onttrekt men aan lucht de zuur-
stof: vcj'brandt men bijv. phospliorus in een klok, die met lucht
gevuld en met den rand onder water geplaatst is, dan ziet men
witte dampen van l)ho^])horuspen^oxyde (phosphorzuuranhydride)