Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
WAÏERSÏOI'DIÜXYDE. -'35
siieeuw naar beneden; door de rivieren wordt het water weder naar
dc zee gevoerd, en deze voedt door een destillatieproccs in het groot
weder de bronnen.
Het volgende tafeltje geeft ons een overzigt van de hoeveelheid
opgeloste stotfen, die gemiddeld bevat is in de verschillende soor-
ten van water, die aan dc aardoppervlakte gevonden worden :
regenwater..... 50 milligr. per kub. palm.
rivierwater..... 200
wel- of putwater . . 1 gram
zeewater......25—35
>> »1 >> )}
>> 33 33
33 33 33 • 33
Ken zeer groot aantal chemische verbindingen is in water oplos-
baar en daanmi wordt het dagelijks als oplossingsmiddel door de
scheikundigen aangewend. l)oor iiulampen van deze oplossingen
zetten zich vele der opgeloste stoHen in den vorm van kristallen af;
meestal zijn de ligchamen meer oplosbaar in warm dan in koud wa-
ter, en de sch(!ikundig(! trekt van deze eigenschap partij om stollen
in den kristalvorm te krijgen, n. 1. door de warm verzadigde oplos-
singen langzaam te laten afkoelen. Vele kristallen bezitten schei-
kuuflig gebonden water; dit krhtalwaler ontw^ijkt bij verhitting; het
ki'istal valt dan in poeder uiteen.
De meeste gassen zijn eveneens oplosbaar in water; de hoeveel-
heden, die door een bepaalde hoeveelheid water worden opgenomen,
zijn zeer onderscheiden voor verschillende gassen en hangen boven-
dien af van de temperatuur en den druk. Het water, dat met de
lucht in aanraking is, lost iets van de bestanddeelen daarvan op;
vandaar dat de visschen, die voor hun ademhaling zuurstof behoe-
ven, in het wjiter kunnen leven.
Een oplossing noemt men verzadigd, wanneer zij bij de gegeven
temperatuur van dezelfde stof niet meer kan oplossen. Verzadigt
men e(m oplossing bij 50" en laat men haar afkoelen tot 20", dan
zal een gedeelte van de opgeloste stof worden afgezet; de zoo bij
20" verkregen oplossing zal echter meer vaste stoffen opgelost hou-
den, dan een verzadigde oplossing van dezelfde temperatuur, die
ni(;t eerst bij hoogeren warmte-graad was verzadigd. Een oplos-
sing, die meer van eenige stof in oplossing heeft, dan bij de gege-
ve,n temperatuur van diezelfde stof onmiddelijk kan opgelost wor-
den, noemt men oververzadigd.
/
( Wati
lFal('rdoJdio,rijde of waler-'ilofmpero.ri/dei
Water kan zich nog mei een twet^de verbindingsgewigt zuurstof
vereenigen ; leidt men koolstofdioxyde (koolzuur) in water, waarin
Haryumdioxyde in fijïi poeder zweeft (gesuspendeerd is), dan vormt