Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
33 EIGENSCHAPPEN VAN WATER,
buiten de buis even hoog. Het kookpunt van het water is alzoo
die temperatuur, waarbij de spanning der waterdamp gelijk is aau
de drukking der lueht. Hoe hooger wij ons boven de oppervlakte
der zee begeven, hoe geringer de druk van de lueht wordt en hoe la-
ger het kookpunt ligt. In de hoogvlakte van Quito, die 3014 el
boven de opp(^rvlakte der zee ligt en waai* de gemiddekhi barome-
terstand 533 m. m. bedraagt, kookt het water bij 90,l^ dat wil zeg-
gen, de spankracht van den waterdamp bij !)0.1" is gelijk aan een
kvvikkolom van 533 streep; de thermometer kan dus dienen om de
hoogte van bergen te meten; men heeft een instrument gemaakt,
waarmede men het kookpunt van water gemakkelijk bepalen kan,
om zulke metingen uit te voeren. Dat het kookpunt van den druk
afhangt, ziet men, wanneer men water in een koltje laat koken en
dit, zoodra de stoom alle lueht verdreven heeft, met een kurk goed
sluit; neemt men daarop het kolfje van het vuiu', dan houdt het ko-
ken op, maar begint weder, wanneer men het kolfje in koud water
iioudt; de waterdamp, die het kolfje vult, wordt door de afkoeling
tot water verdigt en daardoor wordt de druk vermiiulerd.
Alle ligehamen, die zoiuler ontleed te worden koken, gedragen
zieh eveneens, maar daar de spanning hunner dampen niet dezelfde
is, zoo zijn ook de kookpunten van verschillende vloeistoffen zeer
onderscheiden.
Wanneer waterdamp verhit wordt, dan volgt deze de wet der uit-
zetting van gassen; maar wordt hij bij aanwezigheid van water in
(^en gesloten vat verhit, dan neemt de spankracht veel sneller toe
dan de temperatuur. De volgende tabel geeft de grootte der span-
kracht van den damp bij versehilleiule temperaturen op.