Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
eicfknschappkx van water. 31
zijri plaats aan de oppervlakte; de ijsvorramg kan dus slechts daar
plaats liebben, terwijl, wanneer de digtheid van het water tot
aanhoudend toenam, de geheele massa water afgekoeld en in ijs
zou veranderd worden. Onze rivieren en meren zouden dan tot
op den bodem bevriezen, de zomerwarmte zou niet voldoende zijn
om deze ijsmassa's te ontdooijen en liet klimaat van Europa zou
overeenkomen met dat der poolstreken.
Water, dat zout houdt opgelost, bevriest eerst onder en heeft
zijn maxinunn van digtheid bij een andere temperatuur dan 4**; bij
zeewater ligt dit onder O", maar de groote hoeveelheid water van den
oeeaan wordt nooit tot aan het vriespunt afgekoeld; eveneens vrie-
zen de groote, diepe meren van Europa nooit toe, omdat de tempe-
ratinu- der geheele massa water nooit onder 4® daalt.
lïij een temperatuur boven 1 00" kan water onder den normalen
(h'iik van 760 m. m. slechts in dv,n gasvorm, als waterdamp, be-
staan. Verwarmt men water, dan begint het te koken, zoodra de
lcm))eratuur tot 100'^ gerezen is. Het koken bestaat hierin; dat
zich bellen waterdamp of stoom aan de verhitte phiatsen vonnen en
door (Ie vloeistof heen ontwijken ; men ziet dit duidelijk, wanneer
men water in (;en kolfje boven een gaslamp verhit.
Wanneer water uil (len vloeibaren in den gasvormigen toestand
overgaat, dan wordt een belangrijke hoeveelheid warmte latent; de
(emperatuur van den damp is volkomen dezelfde als die van het
kokende water, terwijl de toegevoerde warmte slechts dient om dc
vloeistof in gas om te zetten.
Dc hoeveelheid warmte, die iu waterdamp iu latenten toestand
voorhanden is, kan bij benadering bepaald worden door waterdamp
in een vat te leiden, dat l pond water van 0" bevat, en zoodra het
water de temperatuur van 100" graden bereikt heeft, de toename in
gewigt te bepalen. De geheele lioeveelheid water zal nu 1,187
pond wegen, of met andere woorden, 0,187 pond damp van 100"
hebben 1 pond water van O" tot 100" verwarmd. 1 pond stoom
zal dus 5,36 pond ijskoud water tot 100" verhitten, of 536 pond 1"
in temperatuur doen toenemen. De latente warmte van waterdamp
van 100" is dus 536 warmte-eenheden.
Water eit zelfs ijs gaan, wanneer zij aan de Incht zijn blootge-
steld, langzamerhand over in waterdamp; de aldus gevormde damp
oefent, evenals ieder ander gas, e(ni zekere drukking uit; men noemt
fleze de npankracld of lemie van den waterdamp. Om deze span-
kracht te meten, brengt men eenige druppels wattT boven de kwik-
kolom in een barometer; dezt; gaat daardoor dalen, en het verschil
in hoogte van het kwik in den barometer, voor eti na het inbren-
gen van het water, geeft de spanning aan bij de gegeven tcmpe-
ratmn-. Hoe hooger dc tcmpeiatuur is, hoe grooter de tensie wordt;
bij 100" is zij gelijk aan 76(1 m. m.; h(;t kwik staat dan binnen en