Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
EIGENSCHAPPEN VAX WATER. 29
zooals platina, daarin gesmolten worden; ijzerdraad verbrandt
daann onder prachtige vuurverschijnselen ; een stuk krijt wordt tot
dc sterkste witgloeihitte verhit en straalt een zeer sterk licht
uit, dat tot seinen en als kunstlicht gebruikt wordt (Drummond's
kalklicht).
Het water komt in de natuur in drie aggregatietoestanden voor :
vast als ijs, vloeibaar als water en gasvormig als waterdamp. Dc
temperatuur, waarbij het water bevriest, is standvastig en juist
dezelfde, waarbij het ijs weer smelt ; zij is het O-punt van den
1 OOdeeligen thermometer.
Boven O® kan ijs niet bestaan, ofschoon men onder bepaalde om-
standigheden water onder 0*^ kan afkoelen zonder dat het bevriest.
Wanneer water uit (hm vasten iïi den vloeibaren toestand overgaat,
heeft er vermindering in volumen plaats, en wanneer water bevriest
een plot.selinge uitzetting. 1 volumen water van O" geeft 1,099
vol. ijs van dezelfde temperatuur. De bijna onwederstaanbare
kracht, die deze uitzetting uitoefent, vertoont zich in den winter in
het van elkander springen der rotsen; water dringt in iedere spleet
en verwijdt deze bij liet bevriezen: door herhaling van dit ver-
schijnsel vallen groote rotsmassa's langzamerhaiul in kleine stukken
uiteen. Holle kogels, welke men met water vult en met een juist
passende schroef sluit, barsten, wanneer zij aan een temperatuur
onder 0^ worden blootgesteld.
Wanneer water uit den vasten in den vloeibaren toestand over-
gaat, heeft er. behalve de vermindering in volume, nog een merk-
waardig verschijnsel plaats, namelijk een verdwijnen van uarmte;
fleze wordt gebonden of latent, zooals door de volgende proef blijkt.
Mengt men I pond water van O'^ en I pond water van 79^ dan
krijgt men 2 pond water van :J9,5", dat is van de gemiddelde tem-
peratuur ; brengt men daan^ntegen I pomi ijs van O" bij een pond
water van 79", dan smelt het ijs en men verkrijgt 2 pond water
van De warmte, die in het warme water bevat was, is voor
het gevoel volkomen verdwencMi ; zij heeft gediemi om het ijs te
smelten, om het water uit den vastcïi in den vloeibaren toestand
over te brengen. Om ijs van 0« ju water van dezelfde temperatuur
te veranderen, is dus een bepaalde hoeveelheid warmte noodig; deze
warmte, die voldoende is om hetzelfde gewigt water van O" tot 79"
te verwarmen, wordt latent of gebon(len. .Men zegt daarom, de
latente warmte van water is 79 warmte-eenheden ; onder 1 warmte-
eenheid fcalm-ie) verstaat men die hoeveelheid warmte, die noo-
dig is on» 1 gewigtseeiiheid (een pond) water P in temperatuur te
do(;n toenemen. Wanneer water bevriest, dan wordt die gebonden
warmte weer vrij : stelt men water aan een temperatuur onder 0*^
bloot, dan blijft de temperatuur, zoohing <'r nog vloeibaar water
voorhanden is. ti'V