Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
£S
ZA-MKN'STELLTN'O VAN WATER.
Fik. 10.
vig waterdamp aantrekt; deze buis wordt voor en ua de proef ge-
wogen, en alleen dan, wanneer het gewigt onveranderd gebk^ven is.
heeft men zekerheid, dat liet gas geen spoor vochtigheid meer bevatte.
Het volkomen zuivere gas komt in den glazen bol F met verhit ko-
pcroxyde in aanraking, en de waterdamp, die zich vormt, verzamelt
zich in den bol G als wat(^r, terwijl elk spoor w aterdamp, dat zich
in G niet verdigt, tei'uggehouden worilt in de buis 7/, die gevuld
is met stukjes puimsteen, welke met sterk zwavelzuur bevochtigd
zijn.
Ieder afzonderlijk deel van den toestel wordt voor en na de proef
uaamvkeurig gewogen ; het verschil in gewigt van /'' geeft het ge-
wigt aan der zuurstof, die bevat is in het gevormde water, waarvan
men de hoeveelheid door de toename in gCAvigt van (i en // bepaalt.
I<]en reeks van met veel zoi-g in het werk gestelde proeven gaf tot
uitkomst- dat 100 gewigtsdeelen water 88.SS gew. d. ziiurstof en
11,12 gew . d. waterstof bevatten.
Ofschoon bij <le vereeniging van waterstof de zuurstof dei'
lucht slechts geringe lichtsoutwikkeling optreedt, zoo is toch de
temperatuur der vlam zeer hoog; nog grooter hitte wordt ontwik-
keld, wanneer de verbranding in zuivere zuiu'stof plaats heeft.
Lu de zoogenaamde knalgasvlam wordt van deze eigenschap ge-
bruik gemaakt; beicle gassen zijn afzonderlijk in twee groote zak-
ken van kautchouk bevat en worden eerst gemengd op d(! plaats,
waar de verbranding geschiedt; de temperatuur der daardoor
verkregen vlam is zoo hoog. dat de moeijelijkst smeltbare metalen,