Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
2(1
ANALYSE VAN IIKT WATKH.
Fig.
lumen daarvan onder inachtneming van de regelen, die wij vroeger
vermeld liebben ; stellen wij dat dit 100 vol. bedraagt; daarna
leidt men zuurstof in de buis; laten w^ij aannemen 75 vol. De
buis mag voor deze p^oef hoogstens voor de helft met gas gevuld
zijn, aangezien bij de verbinding der gassen veel warmte vrij wordt,
waardoor de waterdamp, die ontstaat sterk w^ordt uitgezet. Het
ondereinde der buis wordt nu tegen een kautchoukplaat, die zich
onder in den kwikbak bevindt, aangedrukt en vervolgens laat men
door middel der platinadraden een elektrische vonk door het gas-
mengsel gaan. Dc verbranding heeft zeer snel plaats; na bekoe-
ling worden de wanden der buis beslagen door het gevormde water,
dat ongeveer '/snoa i'nii^te inneemt van die, welke de gas-
sen voor hun verbinding innamen; het kwik stijgt daarom, zoodru
de buis van do kautchoukplaat wordt Aveggenomen, in den eudiome-
ter naar boven. ITet volumen en de aard van het gas, dat is over-
gebleven, wordt daarna bepaald; bij onze proef zal men 25 vol.
zuivere zuurstof overhouden ; 50 vol. zuurstof hebben zich dus met
100 vol. waterstof vereenigd.
Omgeeft men den eudiometer
nu met een glazen vat, waar-
door men stoom voert, dan
vervlugtigt zich het gevormde
water volkomen, het kw^ik in
den eudiometer daalt w^eer en
het blijkt, dat de waterdamp
100 vol. inneemt. 2 volu-
mina waterdamp bevatten dus
2 volumina waterstof en 1
volumen zuurstof, waaruit
volgt, dat de digtheid van wa-
terdamp ten opzigte van wa-
^ 16 H- -2 ' .
terstoi —-— = 1) IS.
Leidt men een sterken gal-
vanischen stroom door water,
dan wordt dit In zijn be-
standdeelen ontleed; op de-
ze wijze kan men de zamen-
stelling van water langs ana-
lytischen weg duidelijk aan-
toonen. Men gebruikt tot dit
doel een toestel, die Voltame-
ter genoemd wordt (Fig. 9);
deze bestaat uit een glazen
bakje, dat gevuld is met Ava-