Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
oxydkn dml?, watfjistok.
().}•}/fh}i der Kniernioj'.
I. Whiicrüofoxiße oi' ivafer, 11,0. Mnleciilair^ewijit 18. DiglJiciH '.).
•i. ]Viih'rKfofflio.ri/ile, ILO,. MoloiMilaiigcwij^l
Waier of iroferHioJbxf/de. woi'dt ^(nHirmd door oiimidde-
iijke verbinding- der l)eide clcnienien. wanneer waterstof in Inelit
of in zuurstof verbrandt.
De zanienst.(^lling van liet wa^er werd in 1781 door ( "aven oisn
ontdekt ; litj toonde aan, dat :l volumina waterstof zieli met J voln-
jnen zuurstof tot water venuinigen door middel van den toestel, dien
wij in Fig. s vinden afgebeeld.
In de verdeelde glazen klok Fig.
bragt liij 2 i-uimtedeelen wa-
terstof en 1 i'uimtedeel zuur-
stof en liet dit niengsel. door
de kranen te openen, in liet
bovenste glazen vat opstijgen.
Dit vat, dat dikke wanden be-
zat, was vooraf Inelitledig ge-
pompt en wenl, toen de gas-
sen er ingetreden waren, ge-
wogen. Door middel van twee
in het glas inge.'^molten pla-
tina{lraden bet hij een eleetri-
sehe vonk door luit gasnumg-
sel gaan: de gassen verbonden.
zieh onder ontploffing en de
wanden van het vat werden
beslagen. Door het vat nogmaals te wegen toonde hij aan, dat hel
gewigt niet veranderd was. Werden fle kranen vervolgens onder
water geoptnid, dan vulde zieh het vat geheel met vloeistof, waar-
door bewezen was. dat de gassen zieh volkomen met elkander ver-
bonden hadden.
Door deze proef was dus aangetoond, dat door vereeniging van
1 volumen zuurstof ]net 2 volumina waterstof een hoeveelheid wa-
ier gevormd wordt, waarvan het gewigt gelijk is aan dat van de
gebrnikte gassen. Sedert dien tijd is dikwijls de zamenstclling
van het watei- o]) versehillende andere wijzen bepaald, waardoor
liet n^sultaat van de proef van ('avkxdisii bevestigfl werd. De
methode, die ons de zamenstclling van water hel naanwkeurigst
doet kennen, is met een kleine wijziging dezelfde, die (Uvendish
volgde; wij gebruiken daarvooi' den eudiometer, dien wij reeds
vroeger beschreven. Nadat deze met kwik gevuld in den kwikbak
geplaatst is, brenii't men er zuivere waterstof in en bepaalt het vo-
1 2