Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
li
niFFUSIK.

warmt O van liof monscholijk ligchaam y.oo veol mogelijk te ver-
mijden.
Stellen wij. dat een zekere hoeveelheid gas in den h^udiometer 50
kub. duimen inneemt, terwijl de temperatuur IO" bedraagt en dé
barometer een drukking van 750 m. m. aangeeft, en het kwik in de
huis 430 m. m. liooger staat dan builen de buis. dan is de druk.
onder welke het gas zich bevindt : 750 430 rrr 3:20 m. m., eii
ölt X 320 X 273
70(1 (273 H- 10)
het vobinie bij normaal druk en tempera tuin*
= 20.31 kub. duim.
Niet alleen de stoffen, die bij de gewone temperatiuir gasvormig
zijn. volgen de bovengenoemde wetten, inaar alh^ ligehamen. die
zich in den gas- of dampvorm laten brengen, zijn in dien toestand
aan deze wetten onderworpen, zoolang de drukking en de tempera-
tuur niet te digt bij het punt komen, waarbij zij den vloeibaren toe-
stand aannemen. Naclere bijzonderheden hieromtrent zullen wij
bij de lisrchanien, waarop deze betrekking hebben, vermelden.
hijf^ffs/f' der f/n-snen.
Brengt men Iwee of meer gassen, welkte zich niet scheikundig
verl)i!Klen, bij elkander, dan mengen zij zich in korten tijd volko-
men. Leidt nuMi bijv. koolstofdioxyde (koolzuur), dat 22 maal
zwaardei' is dan waterstof, op ïlen bodem van een tleseh. die met
waterstof gevuld is. dan zal na eenigen tijd de vermenging van
l)eide gassen hebben plaats gegrepen : een zeker volume uit het bo-
venste gedeelte der fleseh zal elari evenveel koolzuur bevatten als een
irelijk vobune aan den borlem van het vat: men noemt dit verschijn-
sel de diffusie der gassen. N ersehillende ga<sen difl'underen met
verschiUende snelheid : zoo ontwijkt uit een vat. dat met waterstof
gevuld is en dat nu>t de opening, die met een plaatje gips gesloten
werd, naar boven gekeerd is. /T^P^'^cent van dit gas in denzelf-
den tijd als uit een dergelijk vat, dat m{'t koolzuur gevuld is, 47
procent ontwijkt.
De snelheid mei welk(; een gas diffundeert hangt af van zijn
digtheid en volgt een bepaalde wet. die aldus luidt : nnelheid van
diffi'sir /.V omijchepvd ermircdvj wei den rierkanUworlcl tdf de digtheid
. der gasi<en.
Volgens deze wet ontwijken door het plaatje gips 4 deelen wa-
terstof in denzelfden tijd als l deel zuurstof, omdat het eerste gas
16 maal ligter is dan het laatste.
Deze eigenschap der gassen is van het hoogste belang, zij toch
is de voornaamste oorzaak van de vernieuwing en de zuivering der
lucht in groote steden en gebouwen.