Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
WET VAN MAR.IOTTK.
a]
waarin het volume bij t** beteekent, het volume bij O'*, a de
coëfficiënt van uitzetting en t de gegeven temperatuur in graden
van den homlerddeeligen thermometer uitgedi'ukt.
VVenscht men omgekeerd te weten welk volume een gas bij zal
innemen, dat bij gemeten is. dan geeft de algemeene formule
dit terstond aan : /
: of men bedenkt, dat wanneer een
1 + 7./
gas van 20" tot 0^' afkoelt, zijn volume vermindert in de verhouding
1000 X ^73
van 293 tot 273 ; 1000 CC. bij 20" worden dus bij iV'- \
293
Heeft men het volume van een gas bij 20^ gemeten en wil men
weten, welk volume het bij 50" zal innemen, dan heeft men het
volume, dat bij 20" gevonden is. slechts te vermenigvuldigen met
273 50 _ 323
ouder di>n inrloed rait drukknitj.
Alle ligehamen verminderen in vobune wanneer er drukking oj)
wordt uitgeoefend : vaste ligehamen en vloeistotfen slechts weinig :
gassen echter kunnen zeer sterk worden zamengedrukt, en zoodra
de drukking ophoudt nemen zij hun oorspronkelijk volume we-
der in.
Alle gassen worden door dezelfde drukking nagenoeg evenveel
zamengeperst en de betrekking, die er bestaat tusschen de grootte
van den druk en het volume, dat het gas inneemt, wordt door een
zeer eenvoudige wet, welke naar haar ontdekker de wet van Bovle
of van iMahiotte genoenul wordt, uitgedrukt. Deze wet luidt al-
dus : Hei volume der gasHt^n I-s omgekeerd cv f vredig vif'f de druk-
king, die er op wordt uitgeoefend.
Heeft men dus 1 ("('. van een gas en vermindert nu^n de druk-
king, waaraan het onderworpen was, tot op de helft, dan Zid het
gas 3 CC. innemen ; wordt de rli'uk slecht '/n- ^^^^ ^^^
tot 3 (,'C. uit. Wordt de druk daarentegen verdubbeld, dan zal
het slechts de helft der oorspionkelijkt; ruimte innemen, enz.
De drukking, die de dampkring op de oppervlakte der aarde
uitoefent, wordt gemeten door den barometer: gemiddeld is zij
gelijk aan de drukking van een kolom kwik van 760 streep (milli-
meter m. m.l; zij is echter aan voortdurende verandering onder-
worpen. Wanneer zij grooter wordt, dan rijst het kwik in den ba-
rometer ; een vermindering in druk heeft daling van de kwikkolom
ten gevolge.
Alle gassen, die zich aan de oppervlakte der iiarde bevinden, zijn
aan deze drukking blootgesteld, en de ruimten, die zij innemen,