Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
20 physische eigenschappen der gassen.
3. PHYSISCHE EIGENSCHAPPEN DP:K GASSEN.
Wij hebben reeds gezien hoe men berekenen kan, hoeveel zuur-
stof men uit een bepaalde hoeveelheid kwikoxyde of Kaliumchloraat
verkrijgen kan, en hoeveel waterstof door een zekere hoeveelheid
zink uit zwavelzuur vrij gemaakt wordt: en omgekeerd, hoeveel
van genoemde stoffen men noodig heeft om een bepaalde gewigts-
hoeveelheid van die gassen te bereiden. Gassen worden eehter zel-
den in gewigt, maar bijna altijd in maat bepaald, en eer wij
flaarom overgaan tot de verbindingen van zuurstof en wKterstof.
moeten wij leeren hoe deze bepaling geschiedt; vooraf zullen wij
eenige physische eigenschappen der gassen behandelen, waarvan de
kennis voor ons oinnis]>aar is.
JJiizidtiinj der (jamen door mrhiU\
Alle ligchamen zetten zich bij verwarming uit; de hoeveelheid
der uitzetting bij dezelfde temperatunrs-verhooging is het kleinst
bij de vaste ligchamen en het grootst bij de gassen ; maar terwijl
bij de verschillende vaste ligchamen en vloeistolfen de hoeveelheid
der uitzetting zeer onderscheiden is, is deze bij de verschillende
gassen bijna volkomen gelijk. Door met zorg verrigte proeven
heeft men gevonden, dat bij ieder gas voor een temperatuursverhoo-
ging van de toename in volume 7273 bedraagt van de ruimte,
die het gas bij O" inneemt. Dit getal noemt men den coeffidenf ran
tdizeUbuj der gassen.
Neemt een gas dus bij O" -213 ruimtedeelen in
dan neemt het bij 1" -214
„ V - 275
bij 373 4- / „
Met andere woorden, een rtdmtedeel bij O® wordt bij P
1 1,003665 niimtedeclen.
273
Wil men dus weten welke ruimte 1000 CC. (kub. duimenj water-
stof, die bij O® gemeten zijn, innemen wanneer de temperatuur tot
20** stijgt, dan behoeft men slechts in het oog te houden, dat 373
ruimtedeelen (volumina) van O" bij 20'* 273 20 zr 393 worden ;
1000 y 25)3
1000 CC. van O»' worden dus bij 20'^ -- = 1073,3 CC.
'' 273
Ook kan men gebruik maken van hetgeen wij daaruit afgeleid heb-
ben, nl. dat 1 CC. van O" bij 1« 1 -f- 0,003665 CC. wordt; 1000
CC. zullen dan bij 20« worden 1000 1000 X 20 x 0,003665 =
1073,3 CC. volgens de algemeene formule F, = V„ (1 + rif.).