Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
234 strepen van iraunhofek.
der kaarsvlam verschilt ; dat het bestaat uit eeu veelkleurigen band,
waarin een groot aantal fijne, dotilceri; strepen aanwezig zijn. Deze
strepen zijn op een onregelmatige wijze door de verschillende kleu-
ren verspreid ; niet allen zijn even donker en even scherp be-
grensd, maar altijd treden zij op dezelfde wijze en op dezelfde plaats
in het zoimespectrum op. Zij werden het eerst door Fraunhofeu
naauwkeurig onderzocht en door letters aangeduid, en worden daar-
om Fraimhofer'Hche drejjen genoemd ; de belangrijkste daarvan zijn
op de speetraal-plaat (N". 1) afgebeeld. In de spectra van het licht
der maan en der planeten (gereflecteerd zonlicht) zijn volkomen de-
zelfde donkere strepen aanwezig, maar in de spectra van het licht
der vaste sterren vond Fraunhofer andere donkere strepen dan
in het zonnespectrum ; bovendien • ontdekte hij, dat de heldere,
gele Natriumstreep zich juist op dezelfde plaats beviiult als de don-
kere streep D in het zonnespectrum.
Door ziju onderzoekingen heeft Kirchhoff ile waarschijn-
lijke oorzaak van deze overeenstemming in plaats van de ge-
noemde strepen, en in het algemeen van de aanwezigheid van de
donkere strepen in het spectrum der zon gevonden. Een in gloei-
jenden toestand verkeerend vast of vloeibaar ligchaam, bijv. het
Drummond's kalklieht, een kaarsvlam (waarin vaste kooldeeltjes
aanwezig zijn) of een wit-gloeijend gesmolten metaal, geeft een ge-
kleurd spectrum, waarin geen donkere strepen voorkomen ; een
gloeijend gas daarentegen geeft een spectrum, dat uit op zieh zelf
staande lichte strepen bestaat ; brengt men nu achter het gloeijende
gas een sterke lichtbron, die een onafgebroken spectrum geeft, dan
neemt men in den speetroskoop op de plaats, « aar de heldere stre-
pen zich bevonden, donkere strepen waar. In het spectrum iler
Natriumvlam bijv. is een zeer kenmerkende, helder gele streep aan-
wezig, maar zoodra men door deze vlam heen Drummond's kalk-
lieht op het prisma laat vallen, verkrijgt men een gekleurd spec-
trum, waarin zich op de plaats van de lichte, gele streep een don-
kere streep vertoont. Volgens de theorie van Kirchhoff absorbeert
de gekleurde vlam alle lichtstralen, die dezelfde breekbaarheid bezit-
ten als die, welke zij zelf uitzendt ; om die reden moet dus op die
plaats in het spectrum een donkere streep optreden. Op dezelfde
wijze kan men het spectrum van ieder gloeijend gas onikeeren, d.
w. z. zijn lichte strepen in donkere veranderen.
Vergelijkt men nu met een goed spectraal-apparaat de lichte stre-
pen van zekere metalen met de donkere van de zon, dan vindt men,
dat iedere streep van die metalen, zoowel in ligging als in breedte
en intensiteit, volkomen overeenstemt met een der donkere zonne-
strepen. Het spectrum van ijzer bestaat uit een groot aantal strepen,
waarvau er ongeveer tachtig naauwkeurig onderzocht zijn ; rigt men
het apparaat nu zoodanig in, dat men door den kijker het spec-