Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
SPECTRA VAN AVDERE ELEMENTEN. 238
metaal; op dezelfde wijze werd het laatst ontdekte element, het In-
dium, gevonden, ilaar twee, tot dusveiTe onbekende, blaauwe strepen
(N". 10) zich in den spectroskoop vêrtoonden bij een onderzoek van
Zinkblende van Freiberg.
Een blik op de spectraal-plaat doet ons zien, dat geen der stre-
pen van het eene element met die van een ander zamenvallen. Wau-
neer verschillende stoffen te gelijk aanwezig zijn, dan zouden dus de
strepen van ieder der elementen nevens elkander kunnen waargeno-
men worden; gewoonlijk ziet men echter al die strepen niet tegelijk,
omdat de eene verbinding vlugtiger is dan de andere; de strepen
van de mindei' vlugtige stof treden meestal eerst duidelijk op, wan-
neer de andere reeds verdwijnen. Verbindingen, die zeer weinig
vlugtig zijn, bijv. de silicaten, smelt men, voordat men ze in de
vlam brengt, met gips zamen.
Niet alleen de elementen, die de eigenschap hebben om de vlam
te kleuren, geven kenmerkende spectra, maar ieder element, onver-
schillig of het tot de metalen of tot d<! niet-metalen behoort, geeft,
wanneer het verhit wordt tot een temperatuw', waarbij zijn damp
gloeijend wordt, een spectrum, dat uit bepaalde strepen bestaat.
De meeste metalen vereischen daarvoor echter een veel hooger tempe-
ratuur dan die van de gewone gasvlam ; om die voort te brengen laat
men elektrische vonken overgaan tusschen twee punten, die bestaan
uit het metaal, waarvan men het spectrum wil ouflerzoeken; een
kleine hoeveelheid vau het metaal gaat daardoor in damp over, en
wordt zoo sterk verhit, dat deze licht uitstraalt. Op die wijze kun-
nen alle metalen, zelfs ijzer, platina, zilver en goud, door de eigen-
aardige, heldei't' strepen, waaruit hun spectrum bestaat, onderkend
worden ; sommige metalen geven echter een zeer zamengesteld spec-
trum, zoodat tleze methode van onderzoek voor de zwarte metalen
niet zoo eenvoudig is als voor de alkaliën en aard-alkaliën.
De spectra der permanente gassen verkrijgt men eveneens door
daarin elektrische vonken te laten overspringen, waardoor zij zeer
sterk verhit woi-den. Laat men de vonken overgaan iu een atmos-
pheer van waterstof, dan verkrijgt men een spectrum, dat bestaat
uit een helder roode, een groene en een blaauwe streep; in stikstof
heeft de vonk een violette kleur, en geeft zij een spectrum, dat uit
een groot aantal strepen bestaat, waarvan de violette door helder-
heid uitmunten.
L'aat men het witte licht der zon op de spleet van den spectros-
koop vallen, en beschouwt men het spectrum daarvan naauwkeurig,
dan vindt men. dat dit zoowel van dat der elementen, als van dat