Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
232 spectra der metalen.
heid, waarmede daardoor de aanwezigheid van eeiiig element kan wor-
den aangetoond, maar tevens in haar buitengewone gevoeligheid ; het
groote belang van de speetraal-analyse voor de wetenschap blijkt
uit het feit, dat sedert 1859, toen zij werd ingevoerd, door middel
daarvan reeds vier nieuwe elementen aan de lijst der vroeger be-
kende zijn toegevoegd.
De spectraal-plaat, die men aan liet einde van dit boek vindt, ver-
toont de spectra der alkali- en aardalkalimetalen, zoo als men ze in
den spectroskoop waarneemt. N''. 1 stelt het zonnespectrum voor;
N®. 2 het spectrum van Caesium ; N". 3 dat van Rubidium ; N*'. 4 dat
van Kalium. De beide eerstgenoemde alkalimetalen werden door
Bunsen het eerst gevonden in het water van de Dürkheimer zout-
bron, maar zijn later in veel minerale wateren en in verschillende
mineralen, zoo als Glimmer en andere silicaten, aangetoond, in de
asch van planten, bijv. in die van beetwortels, koffij, tabak, wijn-
druiven, enz., is Rubidium, maar geen Caesium aanwezig. Beide
elementen komen in de natuur zeer algemeen voor, maar nooit an-
ders dan in kleine hoeveelheden; in hun eigenschappen komen zij
zooveel met Kalium overeen, dat zij daarmede vroeger altijd verwis-
seld werden. De Natriumverbindingen vertoonen in den spectros-
koop een schei-p begrensde, zeer schitterende, gele streep. (N®. 5).
Deze reactie is de gevoeligste, die in de scheikunde bekend is; men
kan daardoor --7^- ■ van een milligram van een Natriumzout aan-
3000000
toonen. De Natriumverbindingen zijn bovendien zoo algemeen
verspreid, dat de kenmerkende gele streep bijna altijd in het spec-
trum te vinden is; dit kan ons niet verwonderen, wanneer wij
bedenken, dat twee derde van de oppervlakte der aarde met zout
water bedekt is, en dat sporen van Nati'iumchloride bij de verdam-
ping in de lucht gebragt en door den wind meegevoerd worden.
Het Lithiumspectrum (N®. 6) .is gekenmerkt door een prachtige,
roode streep, waardoor men uiterst kleine hoeveelheden van dit me-
taal met zekerheid kan aantoonen. Vroeger was Lithium slechts in
vier, tamelijk zeldzame mineralen gevonden; de spectraal-analyse
heeft ons eehter geleerd, dat dit element zeer veel voorkomt, dat het
aauAvezig is in het zeewater, in het water van bijna alle rivieren en
bronnen, in veel mineralen, bijv. in sommige soorten van veldspaath.
in meteoorsteeiien, in tabak en andere planten, in melk en in het
bloed van den mensch.
De spectra der aardalkalimetalen zijn niet zoo eenvoudig als die
der alkaliën ; vooral dat van Baryum (N®, is vrij zamengesteld:
die der twee pas ontdekte metalen, Thallium en Indium, daarentegen
zijn zeer eenvoudig. Het spectrum van Thallium (N". 10) bestaat
uit een heldere, groene streep, die aan geen andere bekende stof eigen
is: de waarneming van deze streep leidde tot de ontdekking van dit