Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
HALI.ADIUM.
dei's kristalliseren. Het Natriumzout is daarentegen goed oplos-
baar in water en in verdunden wijngeest, en vormt groote, gele kris-
tallen van de formule Pt Cl, + 3 Na Cl fi H^ O.
Wanneer platinatetraehloride wordt blootgesteld aan een tempera-
tuur van 200'^, dan geeft het de helft van zijn chloor af, en veran-
dert in plaUiKidirhloridc. Pt een groen poeder, dat in wnter on-
oplosbaar is.
Platina vormt twee oxyden. die in zauu^nstelling met de chloriden
overeenkomen :
Vlatinamonoxyde, Pt (J, en Platinadioxyde, Pt O^; zij zijn moeije-
lijk in zuiveren toestaiul te verkrijgen, en worden gemakkelijk in
zuurstof en platina ontleed ; beide zijn bases, wier zouten nog wei-
nig onderzocht zijn.
Door inwerking vau ammoniak op platinadichloritle heeft men
verbindingen verkregen, die platina, waterstof en stikstof bevatten,
en zich, even als ammoniak, met zuren vereenigen tot zouten, die
goed kristalliseren. Deze platinabases kunnen beschouwd worden
als Ammoniumverbindingen, waarin de waterstof gedeeltelijk door
platina vervangen is.
PATXADIÜAI.
Atoomgewigt 106,6 = Pd.
Behalve in de platina-ertsen, komt dit metaal in een gouderts
vau Brazilië voor, waaruit het tegenwoordig veelal wordt afgeschei-
den. De kleur van Palladium is een weinig donkerder dan die van
platina. Door salpeterzuur, koningswater, en ook door wai'm zwa-
velzuur wordt het aangetast. Opmerkenswaardig is het vermogen
van Palladium om waterstof te absorberen; bij 100" neemt het meer
dan 600 vol. van dit gas op, die bij verhitting in het vacuum ech-
ter weder vrij worden. Ontleedt men een oplossing van dit metaal
door den galvanisehen stroom, dan vei'krijgt men een alliage van
Palladium en waterstof, dat op I vol. van het metaal 982 vol. water-
stof bevat, als glinsterende plaatjes. Bezigt men voor de negatieve
pool bij de ontleding van water een staaQe Palladium, dan verbindt
zich de vrij wordende waterstof met het Palladium, ten gevolge waar-
van het staafje langer wordt. De waterstof, die bij verhitting uit dit
alliage vrij wordt, vertoont sterk reducerende eigenschappen.
In de oplossingen van Palladium doet Kaliumjodide een zwart
praeeipitaat ontstaan van Palladiumjodide, Pd J; men gebruikt
daarom Palladiumzouten om Jodium in hoeveelheid te bepalen ; liet
chloride en bromide van Palladium zijn in water oplosbaar.