Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
WATERSTOF.
17
de gloeihitte. Figuur 4 stelt den toestel voor, dien men gewoonlijk
gebruikt om waterstof door de inwerking van waterdamp op rood-
gloeijend ijzer te bereiden.
Kig. i.
De ijzeren buis, waarvoor nu^n een loop van een geweer kan ge-
bruiken. is gevuld met ijzerdraaisel en wordt in een oven verhit:
aan liet eene einde der buis wordt waterdamp ingeleid uit het kolf-
je ; deze wordt ontleed, het ijzer verbindt zich met de zuurstof, de
waterstof wordt vrij en kan aan het aiuiere uiteinde op de gewone
wijze worden opgevangen.
Ri.'u gemakkelijker methode, die men gewooidijk volgt ter berei-
ding van waterstof, berust op de eigenschap van sommige metalen om
uit eenige zuren, zooals zwavelzuur en zoutzuur, d(! waterstof in
vrijheid te stellen. Brengt men in een Woulfselie tleseh feen Heseh
met twe(^ of drie halsen), waaraaïi een buis om het gas te geleiden
verbonden is, gegranuleerd (gekorreld) zink en giet nu'u vervolgens
door den trechter (Fig. 5) een mengsel van 8 gew. d. wateren
1 gew. d. zwavelzuur, dan ontwikkelt er onder opbruisen wa-
terstof, die ook we;der, zoo als vroeger bijschreven werd. kan opge-
vangen worden. Voor dat men echter het gas opvangt, moet men
zorgen dat alltt lucht door dv zich ontwikkelende waterstof uit den
toestel verdreven is, ajingezien het eerst ontwijkende gas. dat mei
lucht gemengd is, \\anneer er een vlan» bij gebragt Avordt, hevig
explodeert en ernstige verwondingen kan ten gevolge hebben.
Van de zuiverheid van het gas kan men zich oveituigen door er
een reageerbuisje niede te vullen en hierin, terwijl de opening van
het buisje /laar btnadtn gehouden wordt, een brandend ligchaam te
brengen ; nog eenvoudiger is het, het gas door zeepwater te leiden
iMi de zeepbellen te onderzoeki'n. Zoolang het ga^ nog met lucht ge-