Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
328 P L Aï IN A ■ 1' K r A O H1,0 R. 1 n K.
Platina heeft een tin-witte kleur, verandert aan de lueht niet, en
smelt slechts in de knalgasvlam. Zuren oefenen i r geen werking
op uit; alleen in koningswater is het oplosbaar ; wegens genoemde
eigenschappen gebruikt men dit metaal dikwijls voor scheikundige
toestellen, schalen, kroezen, enz. Men kan er echter geen stoffen
in behandelen, die chloor ontwikkelen, omdat vrij chloor, vooral in
dalu msceudi, platina aantast; de hydroxyden en dc nitraten der
alkalimetalen, veel metalen (vooral lood) en sulphiden, alsmede ge-
makkelijk reduceerbare oxyden. zouten der metalen van organische
zuren, en phosphaten bij aanwezigheid van organis(;]u' stoffen mogen
niet in platina kroezen gesmolten of gegloeid worden ; tevens moet
men zich wachten de kroezen onniiddelijk in een kolenvuur te plaat-
sen, omdat zich dan door inwerking der ascli. kiezelplatina kan
vormen, dat het metaal broos maakt.
Platina bezit de eigenschap om gassen aan zijn opjiervlakte te
verdigten, vooral wanneer het metaal fijn verdeeld is ; hrengt men
platinaspons in knalgas, dan wordt dit spoedig gloeijend, en doet het
gasmengsel ontbranden ; gebruikt men platina-kleikogels (een meng-
sel van pijpaarde en fijn verdeeld platina), dan heeft de verbinding
dei' gassen langzaam en zonder ontploffing plaats. De Doebereiner-
lamp, een instrument, dat voor de uitvinding der lucifers veel ge-
bruikt werd, bestaat uit een cilindervormig vat, dat voor de helft
met verdund zwavelzuur gevuld is, en waarin een klok hangt, die
voorzien is van een kraan; in de klok is een stuk zink opgehangen,
dat in aanraking met het verdunde zwavelzuur waterstof doet vrij
worden, die deze vloeistof uit de klok in den cilinder perst; zoodra
het zink niet meer in aani-aking is met het zuur, houdt de gasont-
wikkeling op. Wordt nu de ki'aan geopend, dan ontsnapt de wa-
terstof door een fijne opening, en blaast tegen een platinasponsje, dat
in een koperen busje op het deksel van den cilinder bevestigd is;
dit wordt ten gevolge van de ab.sorbatie van het gas gloeijend, en
doet de waterstof ontvlammen. De Doebereiner lamp is in onbruik
geraakt, maar een dergelijken toestel in het groot, zonder platina-
sponsje, vindt men tegenwoordig in bijna elk scheikundig laborato-
rium -als constant apparaat voor waterstof.
Platinatetrachioridc, Pt Clj, is de belangrijkste verbinding van
dit metaal; alle andere verbindingen worden er uit bereid. De
oplossing van platina in koningswater heeft een geelachtig-roode
kleur ; verdampt men deze oplossing, dan verkrijgt men kristallen,
die tot formule hebben Pt Cl^ i H Cl, en die bij verwarming,
onder verlies vau zoutzuur, overgaan in bruin, hygTOscopisch platina-
tetrachloride. Deze verbinding vormt met de chloriden der alkali-
metalen dubbelzouten, waarvan die van Kalium, Rubidium, Caesium
en Ammonium zeer moeijelijk oplosbaar zijn, en in watervrije hexaë-