Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
PLATINA. 227
kan in kristallen verkregen worden. Voegt men bij een oplossing
van goudtrichloride overmaat van ammoniak, dan ontstaat er een
geel-bruine neerslag van Jcnalgoiid, waarvan de zamenstclling nog
niet goed bekend is ; bij zachte verhitting of door een slag met den
hamer explodeert deze verbinding zeer hevig.
Om goud in een oplossing aan te toonen. voegt men er een op-
lossing van ijzervitriool bij, A\'aardoor het goud gepraecipiteerd
wordt als een fijn poeder, dat voor ïle blaasbuis tot een gele metaal-
korrel smelt: een andere reactie is de vorming vau het//oï/i//??/;'/*^?-
mn OaHsim, een neerslag, die ontstaat, wanneer men bij een goud-
oplossing een mengsel van de beide chloriden van tin voegt ; de
neerslag, die zich uit zeer verdunde oplossingen afzet, bezit een
schoone purperkleur ; in geconcentreerde oplossingen ontstaat daai^
entegen een bruin gekleurd praecipitaat ; de zamensteiling van het
goudpurper is niet altijd dezelfde.
PLATINA OF PLATINUM.
Atoomgewigt 197,i = Pt.
Platina is een tamelijk zeldzaam metaal, dat in gedegen toestand
in den vorm van kleine korreltjes gevonden wordt, gewoonlijk
gelegeerd met ijzer en kleine hoeveelheden der zoogenaamde
platina-metalen (Palladium, Rhodium, Iridium, Osmium en Ruthe-
nium), in aangespoelde gronden in Rusland, Brazilië, Borneo, enz.
In de oudste in lagen liggende gesteenten, waaruit de genoemde
lagen waarschijnlijk ontstaan zijn, heeft men het tot dusverre nog
niet aangetroffen.
Vroeger behandelde men deze ertsen met koinngswater, en voegde
men bij de oplossing salmiak ; de gele neerslag van platina-ammo-
niumchloride, 2 NH^ClH-PtCl^, werd door gloeijing ontleed,
waardoor meu het metaal als een poreuse massa verkreeg. Dit
zoogenaamdeplaÜnaapom werd sterk zamen geperst, en vervolgens in
gloeijenden toestand onder den hamer bewerkt, waardoor de afzon-
derlijke deeltjes, even als bij het ijzer, aan elkander geweld worden,
en het metaal digt en smeedbaar wordt.
Tegenwoordig smelt men het platina-erts door middel van de knal-
gasvlam in een kroes van kalk ; hierdoor ontstaat een legering van
platina met Rhodium en Iridium, terwijl de andere bijmengselen
van het erts bij die hooge temperatuur vervlugtigen, of door den
wand van de kroes worden opgezogen. Deze legering verdient in
verschillende opzigten de voorkeur boven zuiver platina; zij is har-
der, en wordt zelfs door koningswater zeer weinia: aangetast.
I 11