Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
226 GOUDTIilCHLORIDl!:.
umzuuv wordt het aangetast; in koningswater, en in vloeistoffen,
waarin ehloor uit een verbinding vrij wordt, is het gemakkelijk op-
losbaar. Volkomen zuiver goud verkrijgt men door het goud van den
handel in koningsAvater op te lossen, en l)ij deze oplossing ijzervitriool
te voegen, waardoor het goud als een bruin poeder gepraeeijiiteerd
wordt :
2 Au Cl.^ + 0 Pe S O, - 2 Au -j- 2 Fe„ 3 S O, + Fe, Cl,.
Zuiver goud is te week om verwerkt te kunnen worden, men
legeert het daarom met zilver of koper, waardoor het in hardheid en
smeltbaarheid wint, maar iu pletbaarheid verliest. In ons land mogen
volgens de wet sleehts legeringen van vierderlei gehalte verwerkt wor-
, ' VM 563 730 813 896 , ' 2
den, namelijk van —, — en —, met een remedie van —,
die door versehillende keuren worden gewaarborgd. De Holland-
•• •• 983
sehe dueaten zijn zeer rijk aan goud, zij bevatten ; de gouden
munten in Frankrijk en Pruissen bevatten ongeveer 10 proeent
koper. Om aan de voorwerpen een zuivere goudkleur te geven, wordt
het koper uit de bovenste lagen verwijderd ; dit geschiedt door de
voorwei-pen te gloeijen bij toetreding van lucht, en ze daarna in ver-
dund salpeterzuur te doopen, waarin het gevormde koperoxyde op-
lost ; ook wordt door de goudsmeden tot dit doel een mengsel
van 2 d. salpeter, 1 d. keukenzout, 1 d. aluin en een weinig zoutzuur
gebruikt.
Onder de verbindingen van goud is de belangrijkste :
Goud tri chloride, AuCl^, dat men als een bmine, hygroseopische
massa verkrijgt, wanneer men de oplossing van goud in konings-
water tot droog verdampt. Het verbindt zich met veel chloriden
tot kristalliseerbare dubbelzouten, bijv. AuCl^ H C^l, Au Cl.^ -h
NaCl -j- H^ O. Verhit men goudtrichloride tot het smeltpunt van
tin, dan ontwijken 2 atomen chloor, en blijft er een witte, in water
o^^o\^\osh^^Ye miLsssL vau gojfdmomchloride, Au Cl, achter; deze ver-
andert, wanneer zij met potaschloog overgoten wordt, in een violet
poeder van goudmonoxyde, Aug O, dat geen zouten vormt. Voegt
men bij een oplossing van goudtrichloride Magnesiumoxyde, dan
verkrijgt men na verwarming een bruin praecipitaat, waaruit salpe-
terzuur de magnesia oplost, terwijl goudirioxyde, Au.^ O.^, achterblijft.
Goudtrioxyde wordt bij zachte verhitting ontleed in goud en zuur-
stof ; dezelfde ontleding ondergaat het langzamerhand, wanneer het
aan het licht is blootgesteld.
Goudtrioxyde gedraagt zich als een zuin* oxyde (anhydride); het
vormt zouten, iWt^anrnlen genoemd worden. Kalimunuroat, K AuO^,