Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
GOUD. 225
kokend salpeterzuur oplosbaar is, maar niet in Ammoniumsnlpliide.
De aanwezigheid van zilver in een oplossing kan gemakkelijk
worden aangetoond; zoutzuur brengt daarin een wit, vlokkig prae-
cipitaat te weeg, dat in salpeterzuur onoplosbaar is, maar in ammo-
niak gemakkelijk oplost. Brengt men in een zilveroplossing zink,
ijzer, koper of kwik, dan slaat het zilver neer. Bij verhitting voor
de blaasbuis op kool geven de zilververbindingen witte, pletbare,
moeijelijk sme tbare korrels van zuiver zilver.
METALEN DER GOUDGRORP.
Goud, Platina en de Platina-metalen.
GOÜD OF AURUil.
Atoomgewigt 197 = Au.
Het goud komt bijna uitsluitend in gedegen toestand voor, hoofd-
zakelijk als aderen in de oudste in lagen liggende en in de kristal-
lijne gesteenten, alsmede in het gruis, dat door verwering daaruit
ontstaan is; het is in de natuur zeer verbreid, maar komt slechts op
sommige plaatsen in grootere hoeveelheden voor. In Zevenbergen
vindt men het met Tellurium verbonden, als een zeldzaam erts;
bovendien bevat het IJzerkies bijna altijd een kleine hoeveelheid
goud, en voor de ontdekking van de goudstreken van Californie en
Australië heeft men het daaruit afgezonderd. LHt goudhoudend
zand verkrijgt men het metaal door wasschen ; het zand wordt niet
water geslibt, waardoor de ligtere zandkorrels worden weggespoeld,
ter.wijl het zware goud zich op den bodem van het vat verzamelt.
Goudhoudende gesteenten worden fijn gestampt en vervolgens ge-
slibt ; hetgeen overblijft wordt uitgetrokken met kwik, waarin het
goud oplost. Uit het amalgama wordt het kwik door destillatie
verwijderd.
Goud is een fraai, geel metaal, dat een sterken glans bezit, en
bijna zoo week is als lood. Zijn soortelijk gewigt is 19,3 ; bij de
sterk wit-gloeihitte smelt het, en bij zeer hooge temperatuur is het
vlugtig. Goud is het pletbaarst van alle metalen, en kan in uiterst
fijn di-aad getrokken worden ; zeer dunne plaatjes laten een schoon
groen licht door. Goud verbindt zieh ook bij de hoogste tempera-
tuur niet onmiddelijk met zuurstof; in een ruimte, waar zwavel-
waterstof aanwezig is, behoudt het zijn glans; zwavelzuur, zout-
zuur en salpeterzuur oefenen er geen werking op uit; door Seleni-