Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
224 ZILVERSULPIÏinE.
Ouder den invloed van het zonlieht, vooral wanneer het met orga-
nisehe stoffen in aanraking is, wordt het zwart, doordat het gedeel-
telijk ontleed wordt; het veroorzaakt om dezelfde reden zwarte vlek-
ken op de huid, wanneer men het in de haml neemt ; wegens deze
eigenschap gebruikt men het om linnen te merken, en om het haar
te kleuren.
Zilverchloride, Vomi als mineraal voor onder den naam
van Iloornziher; als een wit, vlokkig praecipitaat vei'krijgt men het,
door bij een oplossing van zilver zoutzuur, keukenzout of een ander
oplosbaar chloride te voegen. Wanneer dit aan het licht is blootge-
steld, dan neemt het een violette kleur aan, die bij verdere inwer-
king van het licht steeds donkerder wordt; deze ontleding, waarbij
een Aveiuig chlooi* vrij wordt, heeft veel sneller plaats bij aanwezig-
heid van organische stoffen, en hierop berust de aauAvending van
deze verbinding in de photographie. Zilverchloridc wordt gemak-
kelijk tot zilver gereduceerd wanneer het in aanraking is met zink
cn verdund zwavelzuur; het smelt bij 260^ en gaat bij bekoeling
over in een vaste, hoornachtige massa; bij hooger temperatuur is
het vlugtig. Tn water en verdund salpeterzuur is het volkomen on-
oplosbaar ; in geconcentreerd zoutzuur en iu een sterke oplossing
van keukenzout lost het echter in vrij groote hoeveeflieid op. Zeer
gemakkelijk w^ordt het door ammoniak opgelost, en eveneens door
een oplossing van Natriumhyposulphiet; om die reden gebruikt men
in de photographie de laatstgenoemde vloeistof om de beelden te
fixeren, daar zij het chloorzilver, dat niet door het licht veranderd
werd, oplost, en het beeld dus door verdere inwerking van het licht
geen verandering meer ondei-gaat.
Zilverbroinide, Ag Br, komt eveneens als mineraal in Amerika
voor; als een licht-geleu neerslag, die in bijna alle eigenschappen
met zilverchloride overeenkomt, vei-knjgt men het door een oplos-
baar bromide bij een zilveroplossing te voegen; in ammoniak is het
iets moeijelijker oplosbaar dan zilverchloride.
Zilverjodide, AgJ, is een geel poeder, dat in ammoniak bijna on-
oplosbaar is, nmar door Natriumhyposidphiet gemakkelijk wordt
opgelost; ook deze verbinding komt in Amerika als mineraal
voor.
Het zilverbromide en jodide worden evenals het chloride in de
photographie gebruikt.
ZilverHidphide, Agg S, komt in den cubusvorm gekristalliseerd
voor als (loor zwavelwaterstof in (Ie oplossing van een
zilvcj'zout te leiden, verkrijgt men het als een zwart poeder, dat in