Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
i^ILVKU.
iiieii een auflere wijze van amalgameren. Wegens de armoede aan
brandstol' van die landen wordt het roosten achterwege gelaten ; de
fijn gemalen ertsen w^oi'den met water aangemengd tot een dunnen
brij, waarbij men keukenzout voegt, dat door nuiildieren, die
men langen tijd door de massa heen laat loopen, goed met het erts
gemengd wordt. Daarna doet men er geroost koperkies, het zoo-
gcnaanule mmjidraal, bij, welks werking op zijn gehalte aan koper-
vitriool berust, laat dit door de nuiilezels weder goed onder de
nuissa werken, en voegt langzamerhaml kwik toe. Uit het koper-
sulphaat cn het keukenzout ontstaan Cuprid-chloride, Cu CU, en
Natriimisidphaat; het eerste werkt op het aanwezige metallisch
zilver in, zoodat er zilverchloride en Cupro-chloride, Cu., Cl^, ge-
vonnd -worden, terwijl het Cupro-chloride het zilvcrsulphide aantast,
CU eveneens in zilverchloride verandert :
2 Cu CU -h 2 Ag = Cu, Cl -h 2 Ag Cl
Cu, Cl -h Ag., Ö zr: Cu2 S ' + 2 Ag CL
Een gedeelte van het kwik onttrekt vervolgens het chloor aan het
zilverchIori(h;, en het vrij geworden zilver lost in het overige kwik
op. Eindelijk wordt de geheele massa in water verdeeld, het
zware amalgama van dc ligtere steenmassa door slibben gescheiden,
en het amalgama door destillatie in kwik en zilver ontleed.
Zilver is een zuiver-wit metaal, dat een sterken glans bezit, dien
het zelfs in gesmolten toestand, noch in drooge, noch in vochtige
lucht verliest; gesmolten zilver bezit dc bijzondere eigenschap om
zuiu-stof te absorberen; wanneer men zilver smelt in een atmospheer
van zuivere zuurstof, dan neemt het 22 maal zijn volumen van dat
gas op. Bij het vast worden komt dit weder vrij, cn slingert
dikwijls het nog vloeibare gedeelte van het metaal uit den kroes ;
dc aanwezigheid van een kleine hoeveelheid van een ander metaal
ontneemt aan het zilver deze eigenschap volkomen.
Bij een zeer hooge tempei'atuui' is zilver vlugtig; door middel
van de knalgas-vlam kan het gedestilleerd worden; zijn damp heeft
een licht-blaauwe kleur. Plet is de beste geleider voor warmte en
elektriciteit, en tevens zoo pletbaar, dat men uit een gram zilver
een draad van 2600 el kan vervaardigen. Met zwavel verbindt het
zich zeer gemakkelijk ; zilveren voorwerpen slaan daarom aan in
in een ruimte, waar zwavelwaterstof aanwezig is. Door chloor
wordt het reeds bij de gewone temperatuur aangetast; tegenover
geconcentreerd zwavelzuur gedraagt het zich bij verw^arming evenals
koper; in sterk salpeterzuur lost het gemakkelijk op onder ont-
wikkeling van stikstofoxyde.
Leyerhigen vau zilver, liet zuivere zilver is te week vooi' nuuiten