Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
ZILVKR. 221
hijv. RoufJf/eldigerU, Falderts, enz.; als Hoornzilvar, Ag Cl, Broom-
zilver^ Ag J^r enz. Bovendien bevatten bijna alle soorten van Lood-
glans kleine hoeveelheden zilver, die in het daaruit afgescheiden lood
overgaan, en met voordeel daaruit kunnen afgezonderd worden, zelfs
wanneer het lood maar Ymo pï'ocent zilver bevat. Een legering van
lood en zilver heeft een lager smeltpunt dan zuiver lood, en bij be-
koeling van het gesmolten metaal scheidt zich daarom reeds zuiver
lood kristallijn af, wanneer de legering nog vloeibaar is; neemt men
dit lood weg, en behandelt men de overblijvende legering nog eenige
malen op dezelfde wijze, dan wordt zij eindelijk rijk genoeg aan
zilver om afytdrevmi te worden. Deze bewerking berust daarop,
dat het lood bij verhitting aan de lucht geoxydeerd wordt, terwijl
het zilver hierbij geen verandering ondergaat. De legering wortlt
daarom in een vlamoven, wiens bodem uit een poreuse massa
(been- of houtasch) vervaardigd is, gesmolten, en aan de inwer-
king van lucht, die door een blaastoestel wordt aangevoerd, bloot-
gesteld. liet gesmolten loodoxyde (loodglit), dat hierdoor* ont-
staat, loopt gedeeltelijk door een opening in den wand vau den
haard weg, en dringt gedeeltelijk in den poreusen bodem; tegen
het eiutle dei- bewerking, wanneer er nog maar eene kleine hoeveel-
heid lood aanwezig is, vertoont het dunne laagje loodoxyde, dat het
gesmolten metaal bedekt, afwisselend de verschillende kleuren van
den regenboog, en scheurt eindelijk, waardoor dc schitterende op-
pervlakte van het zilver plotseling te voorschijn treedt; men noemt
dit het blikken van het zilver; het is het teeken dat de bewerking is
afgeloopen.
De zilverertsen, die in Europa vooral in het Hartz- en l'irtsge-
bergte voorkomen, bevatten koper ; hieruit verkrijgt men het zilver,
doordat men, evenals bij de afzondering van het koper, door roos-
ten en smelten een kopersteen maakt, die uit zilver-, koper- en ijzer-
sulpliide bestaat, dezen door sterke verhitting bij toetreding van
lucht in een vlamoven oxydeert, en de gerooste massa, die, behalve
ijzer- en koperoxyde, zilversulphaat bevat, met water behandelt, en
eindelijk uit deze oplossing het zilver door koper afscheidt.
Vroeger volgde men, vooral in Freiberg, in plaats van het ge-
noemde extractieproces, de amalgamatiemethode. De ertsen werden
met keukenzout gemengd en geroost, waardoor zilverchloride ont-
staat, en vervolgens met water en oud ijzer in vaten gebragt, die
geruimen tijd om hun as gedraaid werden. Het ijzer ontleedt
het zilverchloride, en er ontstaan ijzerchloride en metallisch zilver,
in den vorm van een fijn, zwart poeder, dat men door middel van
kwik uit de massa kan verwijderen; het amalgama werd vervolgens
in destilleertoestellen verhit, waardoor het kwik overdestilleert en het
zilver achter blijft. In Amerika, waar zilverertsen in belangrijke
hoeveelheden voorkomen, vooral in Mexico, Peru en Chili, volgt