Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
220 /JLVKR.
men catomel d la vapear. Mercuro-ehloride is in water onoplos-
baar ; (loor potaschloog wordt het zwart gekleurd (vandaar de naam
calomel, die mooi zwart beteekent); er ontstaan dan Kaïiumchloride
(ïu Mercnro-oxyde of KwUwxydule, Hgg O :
IIg,Cl2-hK,0r=Hg,0 + 2KCL
Bij blootstelling aan het licht, of door verwarming tot 100"
wordt kwikoxydule ontleed in metallisch kwik en rood kwikoxyde;
het moet daarom in een zwart fleschje bewaard worden.
Marmvo'Ultraal, Hg.^ ontstaat, wanneer verduml salpeter-
zuur !)ij de gewone temperatuur op een overmaat van kwik inwerkt;
in dc oplossing van dit zout brengt zoutzuur, of een oplosbaar chlo-
ride een wit praeeipitaat van calomel te weeg.
De kwikvei'biudingen herkent men aan de volgende reaetie's :
door verhitting met Natriumcarbonaat in een glazen buisje ontstaat
metallisch kwik, dat in schitterende bolletjes sublimeert; door toe-
voeging van ecu kleine hoeveelheid zwavelwaterstof bij een Mercu-
rid-zout, verkrijgt men een witten neerslag (een verbinding vau
kwiksulphide, Hg S, met het nog onontlede zout); bij toevoeging
van meei* zwavelwaterstof wordt dit praeeipitaat geel, vervolgens
oranje en eindelijk zwart; dit verschil in kleur van het praeeipitaat,
naarmate er meer of minder zwavelwaterstof wordt toegevoegd, is
kenmerkend voor de Mereui'id-vci'bindingen. In de oplossingen
der Mercuro-zouten ontstaat door zwavelwaterstof terstond een
zwart praeeipitaat van Hg, S. De sulphiden van kwik zijn onop-
losbaar in zwavelammonium en in salpeterzuur; door koningswater
worden zij echter ontleed. Brengt men blank koper in een oplos-
sing vau kwik, dan slaai zich daarop fijn verdeeld kwikzilver als een
graauw laagje neer, dat door er op te wi'ijven metaalglans verkrijgt.
Iu de oplossing vau een Mercuro-verbinding brengt sodaloog een
zwart, zoutzuur een wit praeeipitaat te weeg ; in dc oplossing van een
Mercurid-verbindingen ontstaat door sodaloog een gele, en door
Kaliiun-jodide een fraai scharlaken-roode neerslag van kwikjodide,
HgJ^.
ZILVER ÜE ARGENTUM.
Atoomgewigt 108 = Ag.
Het zilver is reeds sedert de oudste tijden bekend; het komt ge-
tlegeu voor, alsook verbonden met zwavel, als Zilverglans, Agg S,
en met zwavel, arsenik en antimonium, in verschillende mineralen,