Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
218 KWIK,
eu 4" daaraau, dal blank ijzer met een rood laagje vau metallisch
koper bedekt wordt, wanneer men het in een koperoplossing houdt:
Cu S O, -h ï^e = Cu + Fe S O,.
Atoomgewigt 200 lig. Digtheid van cieii (i;imp 100.
Het kwik komt voor in gedegen toestand; meer echter, verbon-
den met zwavel, als Cimiaher (vermilloenj, o. a. in Spanje, lilyrie,
Californie, Peru, enz. Uit dit erts verkrijgt men het metaal een-
voudig door roosting, Avaarbij de zwavel verbrandt, terwijl de kwik-
dampen in aarden buizen verdigt worden.
Kwik is het eenige metaal, dat bij de gewone temperatuur
vloeibaar is; het is zilver-wit, en heeft bij een soortelijk gewigt
van 13,596. Bij — 40® wordt het vast, en kristalliseert het in het
reguliere stelsel; het vaste kwik is pletbaar, en heeft een soorte-
lijk gewigt van 14,4. Bij 350*^ kookt kwik, nuiar reeds bij de ge-
wone temperatuur gaat het langzaam in den dampvorm over; zijn
damp is kleurloos, 6,976 maal zwaarder dan lucht en 100 maal
zwaarder dan waterstof; het molecule kwik bestaat dus uit écu
atoom. (Zie bl. 45).
Zuiver k^vik blijft zooweel in drooge, als in vochtige lucht onver-
anderd ; bij verhitting boven de 300"* verbindt het zich echter met
zuurstof, en gaat daardoor langzamerhand over in een rood poeder.
Met chloor, broom, jood en zwavel verbindt het zich onniiddelijk;
door zoutzuur wordt het niet aangetast. Verhit men kwik met
sterk zwavelzuur, dan ontwijkt zwaveldioxyde, en men verkrijgt een
oplossing van kwiksulphaat. In salpeterzuur lost kwik gemakkelijk op.
Het kwik w^ordt gebruikt om zilver en goud uit hun ertsen af te
zondereu, verder bij het vergulden, bij chemische en physische proe-
ven, enz. Door glas met tin-amalgama te bedekken verkrijgt
men spiegels. Veel verbindingen van kwik zijn hooggeschatte
geneesmiddelen; de meeste zijn, evenals het metaal zelf, hevige
vergiften.
Het kwikzilver is een bivaleut element, eu vormt twee reeksen vau
verbindingen, die overeenkomen met die vau koper.
MKRCUlUD-VERBINDINGEN. (').
Kwikoxyde of Mercnrid-oxyde, Hg O, verkrijgt nu-n tloor voorzig-
tige verhitting van kwikuitraat, of door kwik langen tijd in aanra-
(1) Kwik werd vroeger Mercurim genoemd.