Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
216
CUPRID-VKRBINDINGEN.
Kopersulphaat, Cu S O^ + 5 H, O, vormt groote, blaauwe, tri-
Fig. 55.
klinisehe kristallen (Pig. 55), die onder den
naam van kopervitriool bekend zijn, en in liet
groot door oplossing van koperliamerslag in
zwavelzuur, of door oxydatie van zwavelko-
per gemaakt worden. Dit zout verliest bij
verhitting zijn kristalwater, en gaat daardoor
over in een wit poeder, dat bij sterker ver-
hitting ontleedt wordt in zwaveldioxyde, zuur-
stof en koperoxyde. Het zout wordt veel-
vvddig gebruikt, voor galvanoplastie, in de
verwerij, in de katoendrukkerij, voor de bereiding van Seliwein-
förter-gToen en andere koperhoudende kleurstoffen, enz.
Voegt men bij een oplossing van kopervitriool een overmaat van
ammoniak, dan verkrijgt men een prachtig douker-blaauw gekleurde
vloeistof, waaruit zich door toevoeging van alcohol donker-blaauwe
kristallen afzetten, welke tot zameustelling hebben: Cu S O4
2 N H3. Men kan ze beschouwen als Ammoniumsulphaat, waarin 2
atomen waterstof door
vervangen zijn
1 atoom van het bivalente element koper
Ammoniumsulphaat ^ jj^ | ^ O4.
NH,CuJgy
Cuprammoniumsulphaat
Overeenkomstige verbindingen geven alle Cuprid-zouten bij toe-
voeging van een overmaat van ammoniak; deze bezitten allen een
donker-blaauwe kleur.
Kopeniitraat, Cu j^Q^ ■+■ 6 H, O, is een fraai blaauw zout, dat
in groote prisma's kristalliseert en in water zeer gemakkelijk oplos-
baar is. Men verkrijgt het door oplossing van koper of van koper-
oxyde in salpeterzuur.
Koperchloride, Cu Clj, vormt zich, wanneer koper in chloorgas
verhit wordt, als een geelachtige massa, die in water met een groene
kleur oplost; dezelfde oplossing verkrijgt men door koperoxyde in
zoutzuur op te lossen ; bij verdamping geeft deze groene, naaldvor-
mige kristallen, Cu Cl, + 2 H, O. Het zout is in water en in
wijngeest gemakkelijk oplosbaar; de alcoholische oplossing brandt
met een mooije, groene vlam,
Kopercarbonaat. Het normale zout is onbekend ; voegt men bij
een koperoplossing Kaliumcarbonaat, dan praecipiteert er een groen,