Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
CÜPIUD-VEßBIiNDINOEN. 215
kci' verwerkt w orden ; gewoonlijk voegt men er nog 1 of 2 procent
lood l)ij ; liet lood maakt, dat de legering beter op de draaibank
kan bewerkt worden, hoewel het de smeedbaarheid vermindert.
Voor messing-blik gebruikt men een legering, die i-ijker aan zink
is dan de bovengenoemde; het zoogenaamde muntmetaal, dat ook
voor het koperen van schepen dient, bevat 00 procent koper. Het
moderne brons bestaat uit koper, zink en tin ; het antieke brons
uit koper en tin. Het metaal, waaruit het geschut gegoten
wordt, de klokspeis eu het spiegelmetaal zijn legeringen van koper
en tin in verschillende verhoudingen. Zij heljben de eigenschap
oni bij langzame afkoeling hard en broos te worden ; dompelt men
ze echter in gloeijenden toestand in koud water, waardoor zij snel
afgekoeld worden, dan zijn zij week en smeedbaar. Bij het staal
heeft juist het omgekeerde plaats.
Het koper is een bivalent element en vormt twee reeksen van ver-
bindingen, welke zich van die der voorgaande metalen onderscheiden,
doordat in de eene reeks, de Ciiprid-verbmdiugeu, 1 atoom koper aan-
wezig is, en in de tweede, de Ciipro-verhindiiKje», 3 atomen koper als
een biviilente groep optreden. In de laatste moeten dus twee der
vier verbindingseenheden zich onderling verzadigd hebben ; volgens
het teekenschrift van Kekulé kunnen wij dus Cu voorstellen door
het teeken CZllID, eu Cu^ door ^ . De constitutie der
beide reeksen van verbindingen blijkt uit de volgende voorbeel-
den :
C'uprid-chloride (Jupro-ehloridc ^ ^^
Cu —
Cuprid-oxyde Cu_0 Cupro-oxvde i O.
('u —
CUPIUU-VEUBINDINGKN.
ütiprid-uj-yde of Koperoxyde, Cu ü, wordt door oxydatie van ko-
per bij gloeijing, of door verhitting van kopernitraat verkregen als
een zwart poeder, dat bij hooge temperatuur aan oxydeerbare stoffen
gejiiakkelijk zuurstof afgeeft, en dus voor de analyse vau koolstof-
houdende verbindingen (elementair-analyse) in de scheikundige labo-
ratoria dikwijls gebruikt wordt.
Potaschloog praecipiteert uit de oplossingen van een Cuprid-zout
licht-blaauw koperhydroxyde, Cu H, Oj, dat door verwarming ge-
makkelijk in koperoxyde en water ontleeclt wordt, en daarom een
zwarte kleur aanneemt, wanneer de vloeistof gekookt wordt.