Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
214 KOPEK
stroom waterstofgas, of door ontleding van een oplossing van een
koperzout door middel van den galvanisehen stroom (galvano-
plastiseh koper).
Uit liet carbonaat of oxyde verkrijgt men het metaal in het groot
eenvoudig door reductie met kool in een schachtoven; tenvijl er
naar den aard van het ganggesteente verschillende toevoegselen bij
gedaan worden, ten einde gemakkelijk smeltbare slakken te verkrijgen.
Zwavelhoudende ertsen., zooals koperkies, die het meest voorko-
men, vorderen een veel omslagtiger behandeling. Deze worden
eerst geroost, om het kopersulphide gedeeltelijk in oxyde te veran-
deren, en daarna, onder toevoeging van zand of slakken, in een
oven gesmolten. Het koperoxyde en het ijzersulphide wisselen van
bestanddeelen, zoodat er kopersidphide en ijzeroxyde ontstaan ; het
laatste gaat in de slakken over, tei'wnjl het gesmolten onzuivere ko-
persulphide (kopersteen) zich op den bodem vau den oven verzamelt.
De kopersteen wordt op nieuw geroost, waardoor een gedeelte der
zwavel verbrandt, en vervolgens bij toetreding fier lueht gesmolten;
uit het mengsel vau kopersulphide en koperoxyde ontstaan dan zwa-
veldioxyde en koper:
Cu2 S + 2 Cu O = 4 Cu + S O,.
Het zoo verkregen metaal bevat nog oxyde; dit verwijdert
men door het vloeibare koper met een stok vau groen hout om tc
roeren, waardoor zich koolwaterstoffen ontwikkelen, die reducerend
werken.
Kopei- bezit een eigenaardige, roode kleur; het is zeer hamcrbaar
en vast; een draad vau 2 streep dikte draagt een gewigt van 140
pond. Het soortelijk gewigt van dit metaal is 8,93 ; bij de rood-
gloeihitte smelt het, en bij de wit-gloeihitte is het een weinig vlug-
tig, zoodat een vlam van waterstof, die met koper in aanraking is,
een groene kleur vertoont.
Koper is een der beste geleiders voor warmte en elektriciteit. In
aanraking met vochtige lucht bedekt het zich langzamerhand met
een groene laag van basisch kopercarbonaat (edel groenspaan); in
drooge lucht blijft het bij de gewone temperatuur onveranderd ; bij
de gloeihitte echter, wordt het met een laag oxyde (koperliamerslag)
bedekt. AVaterdamp wordt door gloeijend koper niet ontleed ;
zoutziuu' lost het fijn verdeelde metaal bij vei'warming op onder
ontwikkeling van waterstof; bij verhitting met geconcentreerd zwa-
velzuur ontstaan kopersulphaat en zwaveldioxyde. Het gemakke-
lijkst wordt koper opgelost door salpeterzuur, waarbij stikstofoxyde
ontwijkt.
Koper is een hoofdbestanddeel van verschillende belangrijke
legeringen. Het gewone messint/ (geel kopei') bestaat uit 2 deelen
koper en 1 deel zink ; dit is harder dan koper, en kan gemakkelij-