Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
6
WATKIMOF.
Om waterstof uit vvatej* te bereiden, trekt men partij van de
eigenschap van eenige metalen, om, ten gevolge van hun groote
ïieiging om zich met zuurstof te verbinde.n, de waterstof uit haar
verbinding met zuurstof te verdrijven : nuit andere woorden, om het
water te ontleden, zelf met de zuurstof daarvan een verbinding aan
te gaan en de Avaterstof in vrijheid te stellen. Eenige metalen doen
dit reeds bij de gewone temperatuur, andere teerst bij verhitting :
onder de eerste behooren Kalium en Natrium. Werpt men een
stukje Kalium op water, dan heeft ei' t^en hevige werking plaats; de
waterstof ontwijkt gasvormig en ontvlamt ten gevolge van de groote
wamite. die bij de verbinding van het Kalium met de zuurstof vrij
wordt. Neemt men een stukje Natrinm, in plaats van Kalium, dan
hebben dezelfde versehijnseleTi plaats, allectn niei dit onderscheid,
dat de waterstof niet ontvlamt, tenzij men zorgt dat het balletje op
de zelfde plaats blijft, dat men gedaan kan krijgen door het op een
stukje fdtreerpapier te leggei]. Tevens bemerkt men dat de vlam
der waterstof, wanneer zij door Kalium ontwikkeld wordt, rood, en
wanneer zij verkregen wordt door Natrium, geel gekleurd is; deze
kleur komt niet toe aan de waterstofvlam, maar is afkomstig van
de dampen der genoeinde metalen, die in het gas aanwezig zijn.
Om de waterstof, die aldus vrij wordt, te kunnen verzamelen,
wikkelt men hel Natrium in een stukje gelijmd papier of metaal-
gaas en brengt het snel onder een met water gevulden cilinder, wiens
opening onder de oppervlakte van het water in den pneumatischen
bak geplaatst is.
Water bestaat uit LO gew. deelen ) zuiu'stof en uit
3 gew. d. f^-ef|niv.-) wat(;rstof: zijne fornnile is dus H., O en zijn
verbindingsgewigi Vf^quivalentgetal) = IS. Door de inwerking
van Kalium of Natrium op water wordt (Ie helft vau zijn waterstof
in vrijheid g(;steld en door het metaal in de v(,'rbinding vervangen ;
zulk een werking drukt men uil door een scheikundige vergelijking:
'H O
HJ
V
O + H ol' H„ü -h K = H K O + 11.
Daaruit zien wij dat, wanneer water en Kalium met elkander
in aanraking gebragt worden, Kaliumhydroxyde (bijtende potasch)
en waterstof ontstaan. liet gevormde hydroxyde lost in het water op:
de aanwezigheid daarvan blijkt uit den eigenaardigen, loogachtigen
smaak en het vettige gevoel (1) der oplossing, alsook door de ei-
genschap om door zuren rood gekleurd lakmoes weder blaauw te
maken.
Andere njetalen, zoo als zink en ijzer, ontleden het water eerst bij
(l) Dit vettige wuiiil vo'oorzaakt iloonhU
opgezwollen t^ii z.u-lit worden.
(Ie ('clk'ii Hei' oppei-huid