Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
thalliuji. '
grijzen metaaJglans bezit. Zwavelwaterstof doet in loodoplossingen
een zwart praeeipitaat ontstaan van loodsulphide.
Pb Cr O.,, komt als verwstof in den handel voor
onder den naam van Chromaatyeel. Chromaatrood is een basisch
loodchromaat.
De meeste loodzouten zijn isomorph met de overeenkomstige ver-
bindingen der metalen van de tweede groep, vooral met die van
Haryum, waarmede het lood ook de onoplosbaarheid van het sul-
phaat gemeen heeft. Loodverbindingen herkent men daaraan, dat
zwavelwaterstof in haar oplossingen een zwart praeciphaat doet
ontstaan, dat in verdund salpeterzuur oplosbaar is; verder aan het
onoplosbare, witte sulphaat, eu het gele chromaat en jodide. Wan-
neer loodverbindingen o) kool voor de blaasbuis verhit worden, ge-
ven zij een weeke, smeedbare metaalkorrel.
THALLIUM.
Atoomgewigt 204 = Tl.
Dit metaal werd in 1861 door Ckookes door middel van de spec-
traal-analyse ontdekt; hij vond het in het stof, dat zich bij het roos-
ten van zwavelkies in de zwavelzuurfabriek afzet. In kleine hoeveel-
heden is het in eenige soorten van zwavelkies en zinkblende aanwe-
zig, vooral in die van Rammelsberg in het Hartz-gebergte; ook wei-d
het gevonden in het water van de Nauheimer zoutgroeve.
Thallium gelijkt veel op lood ; het is blaauwachtig-grijs, zeer week
en smeedbaar, en laat zich gemakkelijk in draad trekken. Het
smelt bij 290», en heeft een soortelijk gewigt van 11,83. In aan-
raking met de lucht oxydeert het zieh zeer snel, en bedekt het zich
met een laagje wit hydroxyde; het wordt het best onder water be-
waai'd. Wanneer het aan de lucht verhit wordt, verbrandt het met
een schitterende, groene vlam, wier spectrum uit één heldere,
groene streep bestaat. Door salpeterzuur en verdund zwavelzuur
wordt het spoedig opgelost, door zoutzuur wordt het echter slechts
langzaam aangetast, omdat het chloride onoplosbaar is.
Thalliimoxyde, Tl, O, is een bruin poeder, dat zich vormt, wan-
neer men het metaal bij toetreding der lucht verhit; iu water is het
gemakkelijk oplosbaar; deze oplossing is een alkalische en bijtende
vloeistof, waaruit zich bij verdamping gekristalliseerd ThaUium-
hjdroxyde. Tl H O, afzet, dat even begeerig als bijtende potasch
koolzuur uit de lucht opneemt.
De Thalliumzonten zijn gedeeltelijk isomorph met die van het