Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
I.OODSUMMIiniO. 211
Bijna alle andere loodzouten zijn in water weinig, of in het ge-
heel niet oplosbaar.
Loodcarbonaal, Pb C O^, vindt men als een mineraal, dat den
naam van wit-loodcrts draagt.
Voegt men bij een oplossing van loodnitraat Nati'iumearbonaat,
dan ontstaat een wit praecipitaat, dat uit loodcarbonaat en lood-
liydroxyde bestaat. Een dergelijke verbinding is het loodwit, een
bekende witte verwstof', die bereidt wordt door koolzuur door lood-
azijn (basisch loodacetaat) te voeren, of volgens een oude, eigenaar-
dige methode, die de Ilollandsche methode genoemd wordt. - Deze
bestaat hierin, dat men in aarden potten, die een weinig azijn bevat-
ten, opgerolde platen lood zet, en eenige honderden van dus gevulde
potten op een laag paardemest plaatst, en ze met planken bedekt,
waarover weder mest wordt uitgespreid; hierop wordt weder een
rij potten gezet, en zoo gaat men voort tot lu^t geheele gebouw
gevuld is. Na eenige weken zijn de platen geheel of althans groo-
tendeels iu loodwit veranderd. Onder den invloed van zuurstof
en de dampen van het azijnzuur verandert het lood eerst in basisch
loodacetaat, dat door het koolzuur in loodwit wordt omgezet. Het
azijnzuur, dat daardoor weder vrij gekomen is, tast het voorhanden
zijnde lood op nieuw aan, zoodat de vorming vau loodwit voortgaat,
totdat al het lood verdwenen is. De zamenstelling van het loodwit
is uiet altijd dezelfde, maar komt gewoonlijk ten naastebij overeen
met de formule : 2 Pb C + Pb H^ O^. Het in den handel voor-
komende loodwit is dikwijls met zwaarspaath, krijt, enz., vervalseht.
Pb S O^, draagt als mineraal den uaiira van Lood-
vitriool, en komt voor in kleine, witte kristallen ; het is in water on-
oplosbaar, en wordt verkregen als een wit praecipitaat, door zwa-
velzuur bij een oplossing van een loodzout te voegen.
LoodcMoride, Pb Clj, ontstaat als een kristallijne neerslag, wan-
neer oplosbare chloriden bij een oplossing van een loodzout gevoegd
\rorden; het lost in 30 deelen kokend water op, en zet zich daaruit bij
bekoeling als witte naalden af. Bij sterke verhitting smelt het, en
wordt bij bekoeling vast in den vorm van een hoornachtige massa.
Het mineraal, dat den naatn van Iloornlood draagt, is een verbin-
ding van loodchloride en loodcarbonaat, Pb Clj + J'bCO^.
Loodjodide, I'b Jj, scheidt zich als goud-gele kristallen af, wan-
neer warm verzadigde oplossingen van Kaliumjodide en loodnitraat
gemengd worden.
Loodmlphide, Pb S, komt in dc natuur voor als Ijoodylam, dat in
den vorm van cubi of van octaëders kristalliseei't, en een blaauw-
10*