Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
210 LOODACKTAAT.
zwavelwaterstof door. Wanneer er lood aanwezig is, dau krijgt
de vloeistof door het gevormde loodsulphide een bruine tint, die
men het best kan waarnemen door het water in een hoog eilinder-
glas te sehenken, en dit op wit papier te plaatsen.
Lood verbindt zich in meer dan een verhouding met zuurstof;
van deze oxyden zijn de volgende de belangrijkste:
Loüdoxyde, Pb O, een geel poeder, dat zich vormt, wanneer liet
gesmolten metaal aan de lucht is blootgesteld. ]?ij dc rood-gloei-
hitte smelt dit oxyde, en vormt bij bekoeling roodachtig-gelc
plaatjes, die loodylit genoemd worden. In potaschloog lost lood-
oxyde bij verwarming op, en kristalliseert daaruit bij bekoeling in
geelachtig-roode, rhombische prisma's. Met kiezelznur vormt lood-
oxyde gemakkelijk smeltbare silicaten ; het wordt om die reden ge-
bruikt tot het maken van glas en van glaziuir; smelt men loodoxyde
in hessisehe kroezen, dan worden deze zeei- sterk aangetast, zoodat
er niet zelden een gat insmelt.
hl de oplossingen van een loodzout doet ammoniak een witten
neerslag ontstaan van PbHjO,, dat in zuiver wa-
ter een weinig oplosbaar is, en daaraan een alkalische reactie geeft.
Door verhitting wordt het ontleed in water cn loodoxyde.
V^erliit men het amorphe, gele loodoxyde in aanraking met de
lucht langen tijd tot digt bij zijn smelpunt, dan neemt het zuurstof
op, en verandert daardoor in menie, een i'ood poeder, dat als verw-
stof en tot het maken van kristal gebruikt wordt. Menie is een
verijinding van loodoxyde en looddioxyde, die niet altijd dezelfde
samenstelling bezit, maar ongeveer overeenkomt met de lormule
3 1'b O + Pb Oj; behandelt men menie met verdund salpeterzuur,
dan ontstaat oplosbaar loodnitraat, terwijl een bruin poeder, luod-
dioxyde, Pb O^, achterblijft, dat bij verhitting in loodoxyde en
zuurstof ontleed wordt, en bij verwarming met zoutzuur elilooi-
ontwikkelt.
De meeste loodzouten zijn kleurloos ; die, welke in water oplos-
baar zijn, bezitten een zoetachtigen, zamentrekkenden smaak, en
zijn vergiftig. De belangrijkste zijn :
Looduitraat, Vh dat verkregen wordt door loodglit in
verdund salpeterzuur op te lossen. Het kristalliseert in watervrije,
reguliere octaëders, en lost in 8 d. koud water op ; in salpetei-zuur i.s
het bijna niet oplosbaar. Bij verhitting wordt het ontleed iu lood-
oxyde, stikstoftetroxyde en zuurstof.
Loodttcetaat of Loodsuiker, dit zout wordt l)ij het azijnzuur nader
besproken ; het is goed oplosbaar in water, en wordt in het groot
bereid.