Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
LOODOXYDK. 209
het metaal uit af te zonderen, in een vlamoven geroost; wanneer er
silicaten aanwezig zijn, onder toevoeging van kalk, ten einde ge-
makkelijk smeltbare slakken te verkrijgen. De zwavel en het lood
worden beide geoxydeerd; er ontstaan zwaveldioxyde, loodoxyde en
loodsnlphaat. Na eenigen tijd w^ordt het vuur versterkt en de
openingen van den oven gesloten, om de verdere toetreding van
lucht te verhinderen. De producten, die bij het roosten ontstaan
zijn, werken nu ontledend op het nog voorhanden loodsulphide, ten
gevolge waarvan metallisch lood ontstaat:
Pb S O, + Pb S 3 Pb -h 2 S O2
2 PbO -h PbS -r 3 Pb -f- SO,.
Bijna alle soorten van loodglans bevatten een kleine hoeveelheid
zilver, dat in het lood overgaat, en eerst later daaruit wordt afge-
zonderd. (Zie bl. 221).
Lood is een blaauwachtig-wit metaal, dat een soortelijk gewigt
heeft van 11,3 ; het is buigzaam en zoo week, dat men het met den
nagel kan krassen; het laat zich gemakkelijk tot platen pletten en in
draad trekken, maar het bezit weinig vastheid; een draad van 2
m. m. dikte breekt reeds bij een belasting van 2 kilogi'am. Het
smeltpimt van lood ligt bij 334"; bij hooger temperatuur is het
vlugtig, maar toch niet in die mate, dat het gedestilleerd kan wor-
den. In drooge lucht behoudt het metaal zijn glans ; in vochtige
lucht wordt het echter spoedig met een dun laagje oxyde bedekt. De
aanwezigheid van zwakke zuren bevordert de oxydatie van het lood.
In zuiver water, dat geen lucht houdt opgelost, blijft het onveran-
derd ; bij vrije toetreding van lucht ontstaat echter loodhydroxyde,
dat in zuiver water een weinig oplosbaar is. Deze inwerking van
lucht en water op lood is zeer belangi'ijk, omdat men dikwijls loo-
den buizen voor waterleidingen gebruikt, en alle oplosbare loodver-
bindingen sterke vergiften zijn ; ook zeer geringe hoeveelheden heb-
ben, wanneer zij gedurende langen tijd in het ligchaam gebragt
worden, een zeer schadelijke uitAverking. De zouten, die in het
water in oplossing voorkomen, zijn van invloed op de inwerking van
het water op lood; de aanwezigheid van nitraten en chloriden
maakt, dat het metaal sterker wordt aangetast; terwijl de sulphaten
en carbonaten, die in het rivier- en bronwater bijna nooit ontbre-
ken, in de buizen een dunne laag van loodsnlphaat en loodcarbonaat
doen ontstaan, die ze tegen verdere inwerking beschut ; zoodat zulk
water (hard water) veilig voor drinkwater en voor de bereiding van
spijzen kan gebruikt worden, ook wanneer het met lood in aanra-
king is geweest; het mag echter niet te veel vrij koolzuur bevatten,
daar loodcarbonaat in koolzuurhoudend water oplosbaar is. Om
lood in drinkwater aan te toonen, voegt men bij een niet te kleine
hoeveelheid een weinig zoutzuur, en leidt er vervolgens langen tijd